Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki fluorescencyjne w biotechnologii 1200-Bt23-wTFwB-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. http://www.nature.com/scitable/topicpage/fluorescence-in-situ-hybridization-fish-327
2. http://web.mit.edu/solab/Documents/Assets/Soluorescence%20spectrophotometry.pdf
3. http://www.wiley-vch.de/books/sample/3527316698_c01.pdf
4. http://chemistry.rutgers.edu/grad/chem585/lecture2.html
5. http://dwb.unl.edu/Teacher/NSF/C08/C08Links/pps99.cryst.bbk.ac.uk/projects/gmocz/fluor.htm
6. http://www.jhu.edu/fleming/Publications/Moon_MIE_2011.pdf
7. Robaszkiewicz K, Ostrowska Z, Cyranka-Czaja A, Moraczewska J. Impaired tropomyosin-troponin interactions reduce activation of the actin thin filament. Biochim Biophys Acta. 2015 May;1854(5):381-90.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, dyskusja, wykład w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzia MS Teams
Literatura:

1. Chemia dla biologów, J. Fisher, J.R.P. Arnold,. PWN, Warszawa 2008

2. Podstawy technik mikroskopowych. J.A. Litwin, Wydawnictwo U.J. Kraków, 1999

3. Biochemia, Berg, Tymoczko, Stryer , wyd 4 zm., 2009, PWN Warszawa.

4. Principles of fluorescence spectroscopy. Lakowicz J., Kluwer Academic Plenum Publishers, 2000. (podręcznik dostępny u wykładowcy)

5. Principles and techniques in biochemistry and molecular biology, Wilson K. Walker J., ed., Oxford University Press, 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (zaliczenia pisemne, uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra).

Zakres tematów:

1. Zjawisko wzbudzenia i emisji - przejścia promieniste i bezpromieniste. Diagram Jabłońskiego.

2. Charakterystyka widm absorpcji i emisji, czasu życia fluorescencji.

3. Wpływ czynników zewnętrznych na fluorescencję.

4. Fluorescencja naturalna związków organicznych – fluorescencja aminokwasów aromatycznych, nukleotydów, grup prostetycznych.

5. Białka fluorescencyjne naturalne i syntetyczne.;

6. Fluorofory syntetyczne jako sondy molekularne.

7. Anizotropia fluorescencji – teoria i zastosowania.

8. Wygaszanie fluorescencji i jej zastosowania do badań struktury i oddziaływań międzycząsteczkowych.

9. Reakcje w stanie wzbudzonym fluoroforu.

10. Rezonansowe przeniesienie energii Forstera – teoria i zastosowania.

11. Pomiary fluorescencji - aparatura.

12. Metody fluorescencyjne w badaniach nad białkami: Fluorescencja grup prostetycznych połączonych z łańcuchem peptydowym, wewnętrzna fluorescencja białek w analizach wiązania jonów metali, i oddziaływań międzybiałkowych, zastosowanie sond fluorescencyjnych, wewnętrzna fluorescencja w badaniach nad zwinięciem białka, wewnętrzna fluorescencja w analizach oddziaływania białek z DNA.

12. Metody fluorescencyjne w badaniach genetycznych: sekwencjonowanie DNA, Real Time PCR, Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ.

13. Metody fluorescencyjne w biologii komórki: znakowanie cząsteczek i organelli komórkowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Katarzyna Robaszkiewicz, Joanna Moraczewska 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.