Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki fluorescencyjne w biotechnologii 1200-Bt23-wTFwB-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Immunotoksykologia W. Lutz, C. Pałczyński, Instytut Medycyny Pracy, 2005
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, dyskusja, zajęcia praktyczne w laboratorium, obserwacja, eksperyment.
Literatura:

1. Principles of fluorescence spectroscopy. Lakowicz J., Kluwer Academic Plenum Publishers, 2000. (podręcznik dostępny u prowadzącego).

1. B. Wróbel - Podstawy mikroskopii elektronowej, 2005, Wyd. UMK Toruń

2. Biochemia L.Stryer, PWN 2000

3. Immunobiologia. Z. Gliński, K. Kostro, P.W. Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2004

4. Chemia dla biologów, J. Fisher, J.R.P. Arnold,. PWN, Warszawa 2008

5. Podstawy technik mikroskopowych. J.A. Litwin, Wydawnictwo U.J. Kraków, 1999

Metody i kryteria oceniania:

Ocena sprawozdań z wynikami i wnioskami dotyczącymi przeprowadzanych doświadczeń; pisemne zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami (zaliczenia pisemne, uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra); obecność i aktywność na zajęciach , obserwacja nauczyciela akademickiego w trakcie zajęć laboratoryjnych

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do spektroskopii fluorescencyjnej – aparatura, pomiary widm wzbudzenia i emisji rodaminy, pomiar wydajności kwantowej, wpływ polarności środowiska na wydajność kwantową, „złote zasady” fluorescencji;

2. Znakowanie białek sondami fluorescencyjnymi – znakowanie aktyny i tropomiozyny pyrenylem;

3. Spektrofotometryczne oznaczanie stopnia wyznakowania cząsteczek;

4. Analizy zmian konformacyjnych białka metodami fluorescencji wewnętrznej (naturalnej) i zewnętrznej (sondy fluorescencyjne);

5. Zastosowanie sond fluorescencyjnych w analizach biotechnologicznych: sonda DABMI oraz AEDANSem;

6. Fluorescencja ekscimerowa w analizie konformacji białka;

7. Pomiary i obliczenia odległości molekularnej pomiędzy cząsteczkami metodą FRET.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:00 - 14:00, sala 07
Małgorzata Śliwinska, Katarzyna Robaszkiewicz 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.