Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologiczne badania żywności 1200-Bt23-wMbz-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Mikrobiologia techniczna. Tom 2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: Dyskusja, prezentacja multimedialna, autoprezentacja, obserwacja, eksperyment. Ćwiczenia prowadzone w systemie hybrydowym.
Literatura:

1. Podstawy mikrobiologicznej analizy żywności. Ćwiczenia. Steinka I., Przybyłowski P. Dział Wydawnictw Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, 1999.

2. Mikrobiologia żywności: teoria i ćwiczenia. M. Wojtatowicz (red.), R. Stempniewicz, B. Żarkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, 2009.

Efekty uczenia się:

U_01 – stosuje techniki i metody mikrobiologicznej analizy produktów żywnościowych

U_02 – prowadzi obserwacje wykonanych analiz oraz poddaje je interpretacji

K_01- potrafi samodzielnie lub w zespole wykonać powierzone mu zadania

Metody i kryteria oceniania:

1. Metody oceniania: kolokwium, sprawozdania, obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach (wypowiedzi słowne, zaangażowanie w wykonywanie zadań, umiejętność pracy w grupie).

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

Od 55% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 64% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 73% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 82% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 91% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Obecność obowiązkowa

Zakres tematów:

1. Zasady pobierania i przygotowania próbek żywności do badań mikrobiologicznych, badanie żywności w kierunku grup wskaźnikowych i fizjologicznych bakterii. Charakterystyka metod mikrobiologicznych stosowanych w badaniu żywności oraz jej przetworów.

2. Badania mikrobiologiczne mleka i przetworów mlecznych.

3. Badania mikrobiologiczne ziaren zbóż i produktów zbożowych.

4. Ocena jakości mikrobiologicznej surowców roślinnych.

5. Badania mikrobiologiczne mięs i przetworów mięsnych.

6. Badania mikrobiologiczne ryb i przetworów rybnych.

7. Analiza mikrobiologiczna wody pitnej.

8. Badania mikrobiologiczne przypraw i produktów ziołowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:00 - 14:00, sala 328
Marta Małecka-Adamowicz 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.