Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mikrobiologii klinicznej 1200-Bt24wPmk-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kubera Ł., Studzińska J., Dokładna W., Małecka-Adamowicz M., Donderski W. (2015). Mikrobiologiczna jakość powietrza w wybranych przedszkolach oraz antybiotykooporność szczepów z rodzaju Staphylococcus spp. Medycyna Pracy, 66(1): 49-56.

2. Kubera Ł., Małecka-Adamowicz M. (2017). Ocena stanu sanitarno-bakteriologicznego zbiornika wodnego "Balaton" zlokalizowanego w centrum Bydgoszczy. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 1(57): 63-73.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, praca ze sprzętem laboratoryjnym, eksperyment, obserwacja, dyskusja, praca z tekstem
Literatura:

1. Szewczyk E.M. 2013. Diagnostyka Bakteriologiczna. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 – Zna podstawowe mechanizmy zakażeń charakteryzujące bakterie oraz wirusy

W02 – Potrafi scharakteryzować strategie walki z patogenami w oparciu o osiągnięcia biotechnologii

W03 – posiada wiedzę w zakresie planowania identyfikacji wybranych grup mikroorganizmów

U01 – posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną podczas identyfikacji mikroorganizmów

U02 – wykorzystuje informacje pochodzące z różnych źródeł (w tym elektronicznych) do interpretacji wyników prowadzonych analiz

K01- jest świadomy dylematów z praktycznym wykorzystaniem osiągnieć biotechnologii w dziedzinie mikrobiologii

K02 - świadomie stosuje zasady BHP w pracy laboratoryjnej oraz zasady sterylności w pracy z materiałem mikrobiologicznym

Metody i kryteria oceniania:

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 55% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 64% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 73% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 82% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 91% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1. Zasady postępowania z potencjalnie chorobotwórczym materiałem biologicznym.

2. Przegląd wybranych metod identyfikacji mikroorganizmów. Barwienia, obserwacje mikroskopowe, podłoża selektywno-różnicujące, hodowle.

3. Oznaczenie wybranych grup mikroorganizmów stanowiących fizjologiczną mikroflorę człowieka.

4. Identyfikacja bakterii z grupy coli.

5. Identyfikacja gronkowców mannitolo(+) i mannitolo(-)

6. Identyfikacja paciorkowców hemolizujących

7. Identyfikacja pałeczek kwasu mlekowego.

8. Badanie antybiotykooporności wybranych szczepów bakterii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Łukasz Kubera 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.