Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikologia 1200-OS11MI-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: -Bujakiewicz A., Lisiewska M. 2003. Mikologia, Przewodnik do ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych, Poznań.
-Łuszczyński J., 2006., Przewodnik do ćwiczeń z mikologii, wyd. II popr. I uzup., Kielce.
-Lipnicki L., 2003, Porosty Borów Tucholskich, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy.
-www.grzyby.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: analiza materiałów zielnikowych, dyskusja, prezentacje multimedialne, obserwacje makroskopowe i mikroskopowe, eksperymenty wykonywane przez studentów w zespołach.
Literatura:

-Szweykowska A., Szweykowski J., 1999, Botanika t. 2 Systematyka, rozdziały dotyczące grzybów, PWN, Warszawa.

-Gumińska B., Wojewoda W., 1988, Grzyby i ich oznaczanie, PWRiL, Warszawa.

-Mańka K., 1998. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa.

-Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z., 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski, Kraków.

Efekty uczenia się:

W01, W02

U01, U02, U03, U04

K01

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia laboratoriów jest:

1. zaliczenie kolokwiów pisemnych z praktycznym rozpoznawaniem grzybów

2. zaliczenie indywidualnej pracy pisemnej

3. zaliczenie opracowanych protokołów z zajęć

4. zaliczenie krótkich odpowiedzi pisemnych

50% do 60% punktów (kolokwia, praca pisemna, krótkie odpowiedzi pisemnych) oraz poprawne opracowanie protokołów– dst

>60% do 70% punktów (kolokwia, praca pisemna, krótkie odpowiedzi pisemnych) oraz poprawne opracowanie protokołów – dst+

>70% do 80% punktów (kolokwia, praca pisemna, krótkie odpowiedzi pisemnych) oraz poprawne opracowanie protokołów – db

>80% do 90% punktów (kolokwia, praca pisemna, krótkie odpowiedzi pisemnych) oraz poprawne opracowanie protokołów – db+

>90% punktów (kolokwia, praca pisemna, krótkie odpowiedzi pisemnych) oraz poprawne opracowanie protokołów – bdb

Zakres tematów:

• Podstawowe elementy budowy grzybów wielkoowocnikowych i metody

ich identyfikacji

• Grzyby prawnie chronione i zagrożone

• Grzyby dopuszczone do obrotu, zasady bezpiecznego i kulturalnego

zbierania grzybów, zatrucia grzybami

• Specyfika i różnorodność form rozmnażania się grzybów

• Grzyby symbiotyczne

o Ektomykoryza – charakterystyka, typy morfologiczne

o Mykoryza arbuskularna – budowa struktur, metody badań

o Porosty – charakterystyka, występowanie, klasyfikacja i fizjologia

• Grzyby pasożytnicze

o Etapy infekcji

• Grzyby saprotroficzne

Występowanie, identyfikacja wybranych gatunków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, Budynek przy Al. Ossolińskich, sala 3 (PS)
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:45 - 14:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska 12/13 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.