Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy inżynierii procesowej 1200-OS23PIP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne, z. 21: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska, Andrzej Gawdzik (red.) Radziejewskiej-Lebrecht, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002
- Laboratorium inżynierii procesowej, cz. 2. Przenoszenie ciepła i masy Politechnika Wrocławska 1981, Belina-Freundlich D.
- Laboratorium inżynierii procesowej, cz. 1. Przenoszenie pędu i procesy mechaniczne. Politechnika Wrocławska 1981, Belina-Freundlich, D.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, doświadczenia laboratoryjne
Literatura:

- Biotechnologia w ochronie środowiska-Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Inżynieria procesowa. WNT 1973, Ciborowski J.

- Aparatura chemiczna i procesowa- Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2004, J. Warych

- Inżynieria procesowa-laboratorium- skrypt Uniwersytetu Opolskiego 1999, G. Bartelmus, D. Janecki, M. Kos

- Laboratorium bioprocesów. Praca zbiorowa pod red. W. Szewczyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - opisuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w ochronie środowiska.

W02 - charakteryzuje podstawowe elementy konstrukcyjne i zasady funkcjonowania wybranych urządzeń stosowanych w technologiach ochrony środowiska.

Umiejętności:

U01 - analizuje i ocenia wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (wydzielanie biomasy, suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, adsorpcja, napięcie powierzchniowe).

U02 - przygotowuje proste schematy ideowe i technologiczne.

U03 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii procesowej.

Kompetencje:

K01 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii procesowe.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników, eksperymentów, formułowanie wniosków.

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena sprawozdań z wykonanych zajęć laboratoryjnych, pisemne zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Obecność obowiązkowa.

Zakres tematów:

- Podstawy projektowania procesów technologicznych.

Schemat ideowy- podstawowe reguły obowiązujące przy tworzeniu schematów. Podstawowe symbole graficzne stosowane w schematach technologicznych.

- Sporządzanie schematów ideowych i technologicznych w oparciu o opis procesu technologicznego. Sporządzenie schematu ideowego oczyszczalni ścieków. Sporządzenie schematu ideowego i technologicznego produkcji spirytusu surowego.

- Procesy wydzielania i oczyszczania.

Destylacja prosta.

Budowa i zasada działania aparatury do destylacji prostej. Wydzielanie lotnych produktów biosyntezy z roztworu metodą destylacji prostej.

Rektyfikacja.

Podstawowe prawa fizyczne dotyczące procesu rektyfikacji, zapoznanie się z budową, funkcjonowaniem oraz obsługa zestawu kolumnowego do destylacji wielokrotnej. Ocena współczynnika wzmocnienia w zależności od stężenia początkowego roztworu oraz temperatury par w deflegmatorze w trakcie destylacji na kolumnie destylacyjnej typu półkowego.

- Suszenie ciał stałych.

Ogólne prawa rządzące operacją suszenia. Wykonanie obserwacji suszenia z zastosowaniem wagosuszarki laboratoryjnej. Sporządzenie oraz analiza krzywej suszenia.

- Napięcie powierzchniowe roztworów.

Wykonanie pomiaru gęstości roztworu do oznaczania napięcia powierzchniowego. Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metodą stalagmometryczną. Znaczenie praktyczne napięcia powierzchniowego roztworów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:15 - 19:15, sala 011
Dawid Mikulski 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.