Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty ochrony środowiska 1200-OS35PAOS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Prawo ochrony środowiska dla praktyków, pr.zbiorowa pod red. J.Jendrośki i J.Jerzmańskiego, Warszawa 2013
2. Ryszard Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2008.
3. Zbigniew Bukowski, Podstawy prawa ochrony środowiska dla administracji, Włocławek 2005.
4. Aleksander Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.
5. Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Zbigniew Bukowski , Ewa Czech , Karolina Karpus , Bartosz Rakoczy, Warszawa 2013.
6. Zbigniew Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005.
7. Zbigniew Bukowski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
8. Z.Bukowski, B.Rakoczy, K.Szuma, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2013
9. Z.Bukowski, Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Prawo ochrony środowiska, red. M.Górski, Warszawa 2018.

2. J. Ciechanowicz-McLean pt: „ Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem”, Warszawa 2015

3. Leksykon prawa ochrony środowiska, red. J.Jendrośka, Warszawa 2012.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie testu zawierającego pytania zamknięte

Kryteria oceniania:

a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,

b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,

c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,

d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,

e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

Zakres tematów:

System prawny w Polsce; prawo ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, prawo ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej, konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce, podstawowe instytucje prawne z zakresu ochrony środowiska: dostęp do informacji o środowisku, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia emisyjne; prawne kierunki ochrony zasobów środowiska, organy ochrony środowiska w Polsce; środki finansowo-prawne ochrony środowiska

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Zbigniew Bukowski 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.