Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych 1200-OS35ZŚnOS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: KARASIŃSKA W, NIENARTOWICZ A. 1998. Halofity jako chwasty pól uprawnych wokół fabryki sody w Mątwach. W: KAŹMIERCZAK E., NIENARTOWICZ A., PIERNIK A., WILKOŃ-MICHALSKA J. (red.), Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Wyd. UMK, Toruń: 303-315.
REIMOLD R J, QUEEN W. H. (eds) 1974. Ecology of halophytes. Academic Press, INC, New York-London.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, pokaz, metody analityczne, praca z komputerem
Literatura:

LANGER P. 2007. Rekultywacja i zagospodarowanie poeksploatacyjne terenów salinarnych. Czasopismo Techniczne. Architektura. R. 104, z. 7-A.: 309-315.

NIENARTOWICZ A., WAROT L., 2001. Ochrona halofitów na Kujawach a zrównoważony rozwój. Przegląd Przyrodniczy XII(3-4): 205-214.

PODBIELKOWSKI Z., PODBIELKOWSKA M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

SZWEYKOWSKA A. 1997. Fizjologia Roślin. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

TWERD L. 2012. Tendencje dynamiczne halofitów Kujaw. Wyd. UKW, Bydgoszcz.

WILKOŃ-MICHALSKA J., 1963. Halofity Kujaw. Studia Soc. Scientiarum Torunensis D, Botanica 7. Toruń.

WILKOŃ-MICHALSKA J., 1986. Tendencje rozwojowe i ochrona halofitów w Polsce. Acta Universitatis Lodzensis B: 123-129.

Efekty uczenia się:

W02, W03, U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, K01

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę są: praca i aktywność na zajęciach oraz zaliczenie referatu.

Skala oceniania: od 50% do 60% punktów – dst, powyżej 60% do 70% punktów – dst+, powyżej 70% do 80% punktów – db, powyżej 80% do 90% punktów – db+, powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

Identyfikowanie obszarów zasolonych na podstawie dostępnych baz danych oraz zdjęć lotniczych.

Rośliny słonolubne jako indykatory zasolenia podłoża (analiza zmienności morfologicznej oraz struktury przestrzennej wybranych gatunków halofitów względem parametrów zasolenia podłoża).

Analiza parametrów fizyko-chemicznych podłoża metodami analitycznymi.

Ocena wpływu zasolenia podłoża na różnorodność zwierząt bezkręgowych.

Zagospodarowanie obszarów salinarnych – referaty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Lucyna Twerd 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.