Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona różnorodności biologicznej grzybów 1200-OS35ORBG-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: •Dahlberg, A. Mueller G.M.,. 2011. Applying IUCNred-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. Fungal Ecology 4:147-162.
•Mueller G.M., Bills G.F., Foster M.S., 2004. Biodiversity of Fungi, Inventory and Monitoring Methods

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja
Literatura:

 Mułenko W. (red) 2008. Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny;

 Faliński J. B. 1990. Kartografia geobotaniczna, cz. I. Zagadnienia ogólne. Kartografia florystyczna i fitogeograficzna. PPWK im. Eugeniusz Romera. Warszawa – Wrocław;

 Gumińska B., Wojewoda W. 1985. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL. Warszawa;

 M. Dynowska, H. Ciecierska (red.) 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska, Podręcznik metodyczny, Tom I, Ekosystemy lądowe, Tom II Ekosystemy wodne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03

U01, U02

K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie tematu zadanego przez prowadzącego na podstawie wykładów i literatury

Punkty procentowe określają stopień wyczerpania tematu i poprawnie wykonanych zadań.

ocena wg kryteriów:

50% do 60% punktów– dst

>60% do 70% punktów– dst+

>70% do 80% punktów– db

>80% do 90% punktów – db+

>90% punktów– bdb

Zaliczenie wykładów - po uzyskaniu zaliczenia laboratorium

Zakres tematów:

• Środowisko życia grzybów;

• Bogactwo gatunkowe grzybów w Polsce i na świecie;

• Znaczenie bioróżnorodności grzybów dla ekosystemów;

• Czynniki wpływające na zmiany różnorodności grzybów;

• Metody oceny bioróżnorodności grzybów wielkoowocnikowych i

mikroskopijnych;

• Ochrona gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych i grzybów

zlichenizowanych w Polsce i w Unii Europejskiej;

• Strategie ochrony bioróżnorodności grzybów w Polsce i w Unii

Europejskiej;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 13:30, (sala nieznana)
Barbara Kieliszewska-Rokicka 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.