Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia a ochrona środowiska 1200-OS36EOS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: FIEDOR B. i in. 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

BERNACIAK A. 2001. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

POSKROBKO B., POSKROBKO T. 2012. Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

MANTEUFFEL SZ. H. 2005. Zarys problemów ekonomiki środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa.

MAŁACHOWSKI K. 2007. Gospodarka a środowisko i ekologia. Wyd. fachowe CeDeWu Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01, W02, K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: kolokwium, opracowanie prezentacji multimedialnej.

Skala oceniania: od 50% do 60% punktów – dst, powyżej 60% do 70% punktów – dst+, powyżej 70% do 80% punktów – db, powyżej 80% do 90% punktów – db+, powyżej 90% punktów – bdb.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

Zakres tematów:

Podstawy prawne i ekonomiczne dotyczące środowiska i jego ochrony.

Ujęcie klasyczne i neoklasyczne ekonomiki zasobów naturalnych.

Powiązania między gospodarką a środowiskiem.

Środowiskowe koszty zewnętrzne. Koszt alternatywny. Analiza kosztów i korzyści środowiska naturalnego.

Metody wyceny środowiska przyrodniczego i usług środowiskowych.

Polityka ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.

Powiązania pomiędzy ochroną środowiska przyrodniczego a rozwojem zrównoważonym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Jolanta Tyburska-Woś 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.