Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1200-OS36S-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Faliński J.B. 1991. Konstrukcja rozprawy naukowej, czyli co? gdzie? i jak? napisać w raporcie z badań. Phytocoenosis. 3 (N.S), 1: 299-301.
Weiner J. 2018. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody proseminaryjne
metody seminaryjne
Literatura:

Zależna od tematyki pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

W01 – zna tematykę badawczą jednostki realizującej seminarium (K_W15)

W02 – ma poszerzoną wiedzę w zakresie tematyki przygotowywanej pracy licencjackiej (K_W15)

W03 – ma wiedzę w zakresie aparatury wykorzystywanej w danej jednostce (K_W15)

U01 – potrafi wyszukiwać potrzebne informacje/publikacje naukowe (K_U05)

U02 – umie wykorzystać i rozszerzać znajomość języka obcego w celu (K_U05)

pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania informacji naukowych (K_U05)

U03 – potrafi przygotować opracowanie/raport na wybrany temat związany z kierunkiem studiów (K_U06)

U04 - posiada umiejętność przygotowywania różnych form prezentacji danych oraz prowadzenia dyskusji naukowej (K_U06)

U05 – rozpoznaje i klasyfikuje elementy przyrody ożywionej (K_U11)

U06 - identyfikuje zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody (K_U11)

U07 - dostrzega zagrożenia przyrodnicze w środowisku (K_U11)

U08 – zna i stosuje zasady związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej (K_U15)

K01 – rozumie potrzebę stałego rozwoju zainteresowań naukowych w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: .

Forma zaliczenia – na podstawie postępów w pisaniu pracy, prezentacji wyników, dyskusji.

W prezentacjach oceniane będą: adekwatność treści do tematu, wartość merytoryczna, wyczerpanie tematu, konstrukcja prezentacji, poprawność gramatyczna/stylistyczna, forma prezentacji.

Udział w dyskusji będzie oceniany na podstawie: częstość zabierania głosu, merytorycznej istotności wypowiedzi, formy wypowiedzi.

Zakres tematów:

Treści programowe zróżnicowane, zależne od tematyki danej grupy seminaryjnej oraz tematyki realizowanych prac licencjackich.

Głównym celem seminarium dyplomowego jest poszerzenie wiedzy z zakresu tematyki danej grupy seminaryjnej, opracowanie i analiza założeń pracy licencjackiej, a także określenie metodyki badań. Ważnym aspektem seminarium jest zdobycie przez studentów umiejętności wyszukiwania informacji naukowych. Studenci przygotowują różne formy prezentacji danych na tematy związane z problematyką seminarium. Celem jest również zdobycie przez studentów umiejętności krytycznej oceny prezentacji oraz prowadzenia konstruktywnej dyskusji naukowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Barbara Waldon-Rudzionek 3/3 szczegóły
2 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Renata Hoffmann 1/1 szczegóły
3 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Lucyna Twerd 1/1 szczegóły
4 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
Anna Frymark-Szymkowiak 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.