Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informacji geograficznej 1500-G24SIG-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Nowotarska M., 2009, Wprowadzenia do Quantum GIS, Szczecin-Wrocław (wersja elektroniczna dostępna pod adresem: http://quantum-gis.pl)
Kurs "GIS - podstawowe zadania", dostęp na stronie: http://krajobraz.ukw.edu.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: samodzielna praca na stanowisku komputerowym, analiza i interpretacja wyników, ćwiczenia praktyczne, prezentacja projektów
Literatura:

Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. UG Gdańsk

Magnuszewski A., 1999, GIS w geografii fizycznej, Wyd. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

W01 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu geoinformacji,

W02 - student zna obsługę oprogramowania specjalistycznego GIS, potrafi przetwarzać i edytować dane z różnych źródeł,

U01- student potrafi posłużyć się danymi cyfrowymi i podstawowymi programami GIS,

U02 - student potrafi stosować podstawowe narzędzia programów GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i gospodarowania przestrzenią,

K01- student posiada zdolności do współpracy ze specjalistami innych dziedzin w zakresie prowadzenia analiz przestrzennych i planowania działalności człowieka (interdyscyplinarność),

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na ćwiczeniach, ocena poprawności i czasu wykonania zadania, wykonanie projektu, dokonywana na podstawie znormalizowanego formularza, w skali akademickiej 2-5

Zakres tematów:

1. Podstawowe oprogramowanie komputerowe w Systemach Informacji Geograficznej

Wskazanie i instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania (QGIS, SAGA GIS); konfiguracja oprogramowania; właściwości projektu; obsługa interfejsu (QGIS, SAGA GIS;

2. Kompozycja wydruku - ujęcie zaawansowane

Przygotowanie projektu wydruku/zapisu do formatu graficznego; formaty zapisu; obsługa interfejsu kreatora wydruku (dodanie mapy, edycja legendy, dodanie podziałki skali mapy, skalowanie obiektów); zamieszczanie wielu map na jednym arkuszu (blokada widoku);

3. Zaawansowana digitalizacja danych

Metody pozyskiwania i wytwarzania danych; digitalizacja podkładów rastrowych; chmura punktów; analiza i wykorzystanie danych z własnych pomiarów; dane z pomiarów GPS (konwersja plików GPX);

4. Pozyskiwanie danych GIS

Dane ogólnodostępne; dane udostępniane przez Web Map Service (WMS/WMTS); zasady korzystania z danych;

5. Numeryczny model terenu

Rozszerzenie informacji o edycji NMT; pochodne NMT; filtrowanie NMT; analizy morfo i hydrometryczne;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Sebastian Czapiewski 4/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.