Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań językoznawczych 1000-FP12MBJ-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin 2007.
2. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław 1995.
3.Perlin J., Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004.
4. Stalmaszczyk P., Metodologie językoznawstwa - współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków 2008.
5. Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Warszawa 1967.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, pokaz multimedialny, praca z tekstem
Literatura:

1. Encyklopedia języka polskiego (poprzednio: Encyklopedia wiedzy o języku polskim), red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991.

2. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa (szczególnie: Cz. III - Wybrane problemy metodologiczne językoznawstwa, Warszawa 2007.

3. Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Gdańsk 2000.

4. Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1965.

Metody i kryteria oceniania:

pisemna praca zaliczeniowa

na ocenę dostateczną – student wymienia i opisuje metody badań działów językoznawstwa wewnętrznego i zewnętrznego, odróżnia językoznawstwo synchroniczne od diachronicznego oraz wewnętrzne od zewnętrznego;

na ocenę dobrą – student wymienia i opisuje metody badań działów językoznawstwa wewnętrznego i zewnętrznego, odróżnia językoznawstwo synchroniczne od diachronicznego oraz wewnętrzne od zewnętrznego, zna strukturę (podsystemy) języka polskiego;

na ocenę bardzo dobrą - student wymienia i opisuje metody badań działów językoznawstwa wewnętrznego i zewnętrznego, odróżnia językoznawstwo synchroniczne od diachronicznego oraz wewnętrzne od zewnętrznego, zna strukturę (podsystemy) języka polskiego, zna słowniki języka polskiego i zasoby elektroniczne przydatne do badań językoznawczych, umie je scharakteryzować, zna odmiany polszczyzny uwarunkowane geograficznie i społecznie.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie studentów z programem wykładów i warunkami zaliczenia (syllabus).

2. Wprowadzenie do metodologii badań (metoda, metodologia, rodzaje wyjaśniania w nauce, definiowanie w nauce, metody zbierania materiału językowego, analiza zebranego materiału).

3. Ogólna klasyfikacja nauk a typy metodologii. Miejsce językoznawstwa wśród nauk.

4. Metodologiczne podstawy językoznawstwa (przedmiot i typy badań językoznawczych). Kryteria podziału dyscyplin językoznawczych.

5. Charakterystyka dyscyplin językoznawczych ze względu na zakres i aspekt badawczy – językoznawstwo synchroniczne, diachroniczne i porównawcze.

6-7. Językoznawstwo genealogiczne i typologiczne – typy badań. Język polski wśród innych języków.

8-9. Charakterystyka dyscyplin językoznawczych ze względu na przedmiot badania – językoznawstwo wewnętrzne i zewnętrzne.

10. Zróżnicowanie terytorialne i środowiskowe języka polskiego.

11-12. Metodologia z zakresu gramatyki kognitywnej i etnolingwistyki (kulturowe badanie językowego obrazu świata: język jako źródło wiedzy o mentalności, historii i kulturze regionu; ludowa konceptualizacja pojęć; obraz świata, ankieta do badań językowego obrazu pojęć).

13. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki.

14. Metodologia z zakresu socjolingwistyki (dla wykazania współzależności zmian w systemie językowym z czynnikami demograficzno-społecznymi).

15. Praca zaliczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 10:45, (sala nieznana)
Mirosława Wronkowska-Dimitrowa 7/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.