Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej 1000-FP23WZLP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej
B. Bałutowa, Powieść angielska XX wieku
J Adamski, Historia literatury francuskiej
J. Heisten, Literatura francuska XX wieku
J. Heistein, Historia literatury włoskiej
J. Ugniewska, Historia literatury włoskiej XX wieku
D. i N. Morciniec, Historia literatury niderlandzkiej
M. Strzałkowa, Historia literatury hiszpańskiej
Zenon Ciesielski, Historia literatury szwedzkiej
M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej
A. Kopcewicz, M. Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie, t. I–II.
A. Kopcewicz, M. Sienicka, Historia literatury amerykańskiej XX wieku, t. I-II
Literatura rosyjska w zarysieMetody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca zdalna Teams: lidia.wisniewska@ukwbydgoszcz.onmicrosoft.com. Dokonywana przez studentów analiza tekstów literackich ujętych w przewidzianym zakresie tematów i spisie literatury (podział zadań nastąpi na zajęciach organizacyjnych). Dwa dni przed kolejnymi zajęciami studenci dostarczają na uczelniany adres mejlowy lidia.wisniewska@ukw.edu.pl ok. 2 stron zarysu swoich wystąpień dotyczących omawianych tekstów.
Literatura:

1. Teksty literackie związane z przewidzianym zakresem tematów

2. Szczegółowe opracowania, przede wszystkim wstępy do BN, oraz opracowania ogólne (w zakresie umożliwiającym orientację w wymienionym zakresie tematów):

M. Eliade, Mit wiecznego powrotu. Przeł. Krzysztof Kocjan. Warszawa 1998

Thore Zetterholm, Literatura świata. Ilustrowany przewodnik. Warszawa 1986

Historia literatury światowej pod red. Mariana Schulza. Kraków 2006

Historia literatury światowej, red. Tadeusz Skoczek. Bochnia-Kraków bdw.

Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoyi Guy Fontaine’a, Gdańsk 2009

Efekty uczenia się:

Student

W01

odwołując się do konkretnych dzieł literackich, definiuje podstawowe pojęcia z historii literatury europejskiej (z elementami amerykańskiej) (K_W02)

W02 poprzez poszczególne utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok rozpoznaje i charakteryzuje podstawową problematykę oraz koncepcje światopoglądowe i egzystencjalne w literaturze powszechnej (K_W11)

U01 konstruuje w języku ojczystym (polskim) wypowiedzi pisemne i/lub ustne pozwalające mu ująć zagadnienia literackie, kulturowe i językowe związane z literaturą powszechną (K_U11)

K01 dostrzega wagę dziedzictwa kulturowego dla interpretacji własnego umiejscowienia w nim (K_K07)

K02 zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o literaturze powszechnej i polskiej i jej znaczeniu w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu więzi ponadnarodowych (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest systematyczna pisemna/ustna aktywność na zajęciach i pisemna praca zaliczeniowa dostarczona na uczelniany mejl prowadzącej (lidia.wisniewska@ukw.edu.pl) w terminie do pierwszego dnia zajęć po grudniowej przerwie świątecznej.

Student/studentka

na ocenę dostateczną

czynnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach, analizując i interpretując teksty; w pisemnej pracy zaliczeniowej wykazuje się znajomością zasad pisania prac naukowych na poziomie podstawowym, opanowaniem składni, frazeologii, ortografii, interpunkcji na poziomie dostatecznym, umiejętnością wykorzystania oraz cytowania materiałów źródłowych i opracowań, układem treści logicznym i realizacją tematu na poziomie podstawowym,

na ocenę dobrą (oprócz w.w.)

w czasie zajęć odwołuje się do podstawowych opracowań, w pisemnej pracy zaliczeniowej wykazuje się znajomością zasad składni, frazeologii, ortografii, interpunkcji na poziomie dobrym, układem treści logicznym i realizacją tematu pogłębioną,

na ocenę bardzo dobrą

prócz realizacji poprzednich wymagań – w sposób twórczy podchodzi do omawianych tekstów przy wykorzystaniu opracowań, w pisemnej pracy zaliczeniowej nie popełnia błędów językowych, a układ treści i realizacja tematu ujawniają samodzielność i oryginalność.

Zakres tematów:

1. Średniowiecze: Brewiarz miłości ze Wstępem Z. Romanowiczowej;

2. Między średniowieczem a renesansem: Dante, Boska komedia, Boccaccio, Dekameron;

3. Odrodzenie i jego idee: Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty. W tegoż: Wybór pism. Wyb., wstęp i komentarze M. Cystowska (BN II, nr 231), N. Machiavelli, Książę, M. Montaigne, Próby (wybór)

4. Wiek XVII w Anglii (pogranicza epok): Szekspir: Hamlet i Burza (tu także: specyfika teatru elżbietańskiego); Milton: Raj utracony

5. Wiek XVII w Anglii: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wyb., przekład, wstęp Stanisław Barańczak (tutaj: John Donne, Georg Herbert, Andrew Marwell) – kwestia zróżnicowania poezji metafizycznej

6. Wiek XVII i XVIII we Francji: Maria de La Fayette: Księżna de Cléves, Racine: Fedra, Molier: Don Juan lub Choderlos de Laclos: Niebezpieczne związki

7. Wiek XVIII w Anglii (wielość nurtów): Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Swift, Podróże do wielu odległych narodów świata przez Lemuela Gullivera...,

8. Ku romantyzmowi: Rousseau, Nowa Heloiza, L. Sterne, Podróż sentymentalna

9. Romantyzm: E. T. A. Hoffman, Diable eliksiry, A. de Musset, Spowiedź dziecięcia wieku; Byron, Korsarz, Prometeusz (wiersze w Dziełach); E. A. Poe, Opowiadania

10. Ku realizmowi: Stendhal, Czerwone i czarne; Flaubert, Pani Bovary

11. Naturalizm i jego odmiany: Zola: Nana, Strindberg: Panna Julia i Ojciec

12. Rosyjska literatura XIX w.: F. Dostojewski, Idiota; Czechow, Trzy siostry

13. Baudelaire, Kwiaty zła, Maeterlinck, Ślepcy lub tegoż wiersze [w:] Symboliści francuscy

14. XX wiek cz. I: T. S. Eliot, Ziemia jałowa i modernizm;

15. W stronę postmodernizmu: Ionesco, Łysa śpiewaczka, Genet, Balkon – teatr absurdu; Gabinet luster. Krótka proza amerykańska 1961-1977

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:45 - 13:15, (sala nieznana)
Lidia Wiśniewska 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.