Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia muzyki 1600-EA11HM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Barber D. W., Bach, Beethoven i inne chłopaki czyli historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
2. Barber D. W., Kiedy gruba dama śpiewa czyli historia opery wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
3. Barber D. W., Baletki i baleriny czyli historia baletu wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan Warszawa 2005
4. Barber David W., Zygzakiem przez muzykę, czyli następna historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2007
5. Beylin P., O muzyce i wokół muzyki, PWM Kraków 1975
6. Cegiełła J., Przeboje mistrzów, Wyd. radia i telewizji Warszawa 1987
7. Chodna B., Płyty dla klas V-VI, PZWS Warszawa 1969
8. Chodna B., Przygotowanie do pracy z płytoteką, PZWS Warszawa 1973
9. Chomiński J. (red.), Słownik muzyków polskich., Kraków 1964, PWM (t. I), 1967 (t. II)
10. Cieślak L., Historia muzyki cz. II, Łódź 2003
11. Drobner M., Systemy i skale muzyczne, Warszawa 1982
12. Gwizdalanka D., Muzyka. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1997
13. Habela J., Słowniczek muzyczny, PWM Kraków 1969
14. Jacobs A., Słownik muzyczny, Delta Bydgoszcz 1993
15. Jasiński R., Rozmaitości muzyczne, Warszawa 1989
16. Joteyko T., Historia muzyki polskiej i powszechnej w zarysie, Wydawnictwo M. Arcta Warszawa 1916
17. Joteyko T., Nowy podręcznik do nauki muzyki w szkołach ogólnokształcących, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1926
18. Kerrigan Michael, Starożytni o sobie, czyli tajemnice inskrypcji od egipskich hieroglifów po rzymskie graffiti, Świat Książki Warszawa 2011
19. Kisielewski S., Gwiazdozbiór muzyczny, PWM Kraków 1958
20. Komorowska M., Spotkanie z płytą, COMUK Warszawa 1974
21. Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1973
22. Kreiner-Bogdańska, W krainie muzyki, Kraków 2006
23. Marchwica W. (red.), Słownik muzyki, Kraków 2006
24. McKitterick Rosamond (red.), Wczesne Średniowiecze, Świat Książki Warszawa 2011
25. Michels K., Atlas muzyki, Warszawa 2002
26. Muchenberg B., Literatura, PWM Kraków 1989
27. Muchenberg B., Pogadanki o muzyce cz. I i II, PWM Kraków 1988
28. Muchenberg B., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1975
29. Niziurski M., Prelekcje muzyczne, Kielce 1994
30. Nowosad J. (opr.), Dowcipy o muzykach, Wydawnictwo SUPERPRESS Warszawa 1994
31. Panek W., Hymny polskie, Warszawa 1997
32. Powera Daniela (red.), Rozkwit Średniowiecza, Świat Książki Warszawa 2011
33. Reiss J., Mała historia muzyki, PWM Kraków 1987
34. Reiss J., Mała encyklopedia muzyki, PWN Kraków 1968
35. Reiss J., Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, PWM Kraków1958
36. Rieger S., Glenn Gould czyli sztuka fugi, Gdańsk 1997
37. Rudziński W., O muzyce przy głośniku, PWM Kraków 1985
38. Schäffer B., Dźwięki i znaki, PWN Warszawa 1969
39. Schaeffer B., Dzieje muzyki, Warszawa 1983
40. Schaeffer B., Muzyka. Dzieje kultury muzycznej. Podręcznik dla klas I-III szkół średnich, Warszawa 1987
41. Schweitzer Albert, J. S. Bach, PWM, Kraków 1972
42. Shamir I., Skrzypce Hitlera, Warszawa 2010
43. Sherman R. Seldon P., Muzyka klasyczna dla żółtodziobów czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o ... , Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2000
44. Sławiec-Domagata D., Z zagadnień twórczości J. S. Bacha, Kielce 2001
45. Stankiewicz Z. Suzin A., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1975
46. Stankiewicz Z. Suzin A., Wychowanie muzyczne – podręcznik dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego, WSiP Warszawa 1980
47. Stokowska M., Płyty dla klas VII-VIII, PZWS Warszawa 1969
48. Szlagowska D., Kultura muzyczna antyku, Gdańsk 1996
49. Śledzińska S. (red.), Mała encyklopedia muzyki, PWN Warszawa 1995
50. Święcicki M., Jazz – rytm XX wieku, PZWS Warszawa 1972
51. Tinco Henri, Katolicy, Media Lazar NADIR Warszawa 2010
52. Wade-Matthews M., Thompson W. (red.), Encyklopedia muzyki, Warszawa 2007
53. Waldorff J., Sekrety Polihymni, Iskry Warszawa 1957
54. Waldorff J., Diabły i anioły, PWM Kraków 1971
55. Wojciechowski G., Dzień dobry historio. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 – Nowa Era Poznań 2000
56. Woźniak J., Polski folklor muzyczny, skrypty i podręczniki 25, Akademia Muzyczna Gdańska 1995
57. Zavarsky E., Jan Sebastian Bach, PWM Kraków 1973
58. Zięba S., Bóg w życiu wielkich kompozytorów, Wyd. „Bernardinum” Pelplin-Gdańsk 2001
59. Zganiacz-Mazur L., 100 słynnych kompozytorów, Warszawa 2003
60. Zganiacz-Mazur L., Tańce, Warszawa 2004
61. Zganiacz-Mazur L., Słowniczek muzyczny, Warszawa 2004
62. Zganiacz-Mazur L., Leksykon kompozytorów, Warszawa 2007
63. Żuchowski H. R., Anegdoty na pięciolinii, Lublin 1993
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Ze szkolenia dotyczącego Narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce na przykładzie systemu USOSweb!!! wykorzystałam:
1. przekazywanie treści i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych;
2. utrzymywanie kontaktu z grupą za pomocą systemu informatycznego.
3. treści można odnaleźć na platformie MS Teams i USOSmail.
metody wykorzystane na zajęciach zdalnych:
-metoda podająca – wykład;
-aktywizujące metody nauczania - dyskusja, pogadanka; burza mózgów
-analiza dokumentów;
-analiza materiałów źródłowych;
-analiza i interpretacja tekstów źródłowych;
- praca z książką;
-prezentacje multimedialne.
Literatura:

1. Bukofzer M., Muzyka w okresie baroku, Warszawa 1983

2. Burowska Z., Wprowadzenie w kulturę muzyczną, WSiP Warszawa 1991

3. Chodkowski A. (red), Encyklopedia muzyki, Warszawa

4. Chomiński J. Wilkowska-Chomińska K., Historia muzyki. Cz. I i II, PWM Kraków 1989

5. Chomiński J. M. Lissa Z. (red.), Historia muzyki powszechnej, PWM Kraków 1957

6. Fangorowa K., Zarys historii muzyki. Cz. I od muzyki ludów pierwotnych do klasycyzmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2001

7. Fangorowa K., Zarys historii muzyki. Komentarz do treści i metod pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2001

8. Feicht H., Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975

9. Feicht H., Polifonia renesansu, Warszawa 1976

10. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. I – Podręcznik do szkół muzycznych. Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Barok, PWM SA Kraków 2005

11. Gwizdalanka D., Historia muzyki. Cz. II – Podręcznik do szkół muzycznych, PWM SA Kraków 2005

12. Hinz E., Nurt religijny w muzyce różnych epok, Wydawnictwo Bernardinum Pelplin 2003

13. Hinz E., Chorał gregoriański

14. Historia muzyki, Średniowiecze, repetytorium dla uczniów średnich szkół muzycznych, Rzeszów 1999

15. Jastrzębska A., Z dziejów myśli o muzyce, Musica Jagiellonica Kraków 2002

16. Kowalska M., ABC historii muzyki, Musica Jagellonica Kraków 2001

17. Krawczyk D., Mała historia muzyki kościelnej, Wydawnictwo „M” Kraków 2003

18. Ochlewski T. (red.), Dzieje muzyki polskiej, Interpress Warszawa 1983

19. Reiss J. W., Mała historia muzyki, PWM Warszawa 1960

20. Szlagowska D., Muzyka baroku, Gdańsk 1998

21. Śmiechowski B., Z muzyką przez wieki i kraje – historia muzyki, DELTA Warszawa 1995

22. Zganiacz-Mazur L., ABC historii muzyki, Wyd. Muzyczne CONTRA Warszawa 2003

23. Wozaczyńska M., Muzyka Średniowiecza – skrypt AM w Gdańsku 1985

24. Wozaczyńska M., Muzyka renesansu, Gdańsk 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza

K1_W01Posiada ogólną znajomość literatury muzycznej

K1_W02Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

K1_W08Zna zarys historii muzyki od starożytności do XXI wieku

K1_W15Posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej w stopniu podstawowym

Umiejętności

K1_U03Rozpoznaje struktury i formy dzieł muzycznych, charakterystyczne dla poszczególnych epok

K1_U25Swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie na tematy związane z historią i zasadami muzyki oraz szeroko pojętą kulturą muzyczną

Kompetencje społeczne

K1_K01Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

K1_K18Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

K1_K19Dokonuje stałej samooceny swoich kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zakładane efekty ocenie będą podlegały następujące zadania:

Nauczanie zdalne - obecność i aktywność na wykładach

- Część teoretyczna:

1. Referaty w ramach konwersatorium (wszystkie terminy zostaną ustalone w trakcie zajęć): prezentacje przygotowane w grupach 4- osobowych dotyczące Starożytności - Egipt, Chiny, Japonia, Indie, Izrael

2. Pozostałe zadania mogą być realizowane w trakcie zajęć na bieżąco

2. Każdy student wykonuje pracę pisemną zaliczeniową nt. Hildegardy z Bingen.

Termin nadsyłania prac 20.12.2020 na platformę CM Teams albo na adres poczty UKW (do ustalenia w trakcie zajęć)

3. Kolokwium pisemne w formie testu na platformie Microsoft Teams po każdej przerobionej epoce. Informuję, że kolokwium pisemne w formie testu może być zrealizowane nawet z kilku tematów w trakcie omawianego okresu.

- Część praktyczna:

śpiew chorału gregoriańskiego, m.in.:

Pater Noster,

Litania do Wszystkich Świętych,

Veni Sancte Spiritus,

Msza VIII De Angelis

To zadania realizujemy w taki sposób: otóż każdy student nagrywa swoje wykonanie śpiewu chorałowego (musi być widoczna osoba, która śpiewa, czyli nie audio, ale video) i przesyła na platformę CM Teams albo na adres poczty UKW (do ustalenia w trakcie zajęć)

w trakcie semestru zostaną zaprezentowane przykłady chorału gregoriańskiego, tytuły ich zostaną podane po łacinie i po polsku – następnie odbędzie się test słuchowy na platformie ze znajomości słuchowej chorału gregoriańskiego

Ze szkolenia dotyczącego Narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce na przykładzie systemu USOSweb!!! wykorzystałam przekazywanie informacji o postępach i ocenach za pomocą systemu informatycznego.

Zakres tematów:

1.Starożytność – tło historyczne, periodyzacja dziejów muzyki, hipotezy. Muzyka ludów pierwotnych.

Muzyka krajów o początkach kultury muzycznej (Mezopotamia, Sumerowie, Asyria i Babilonia). Muzyka krajów o początkach kultury muzycznej (Egipt, Etruskowie, Chiny). Muzyka krajów o początkach kultury muzycznej (Japonia, Indie, Izrael, Indianie – Aztekowie – Makowie – Inkowie). Muzyka świata antycznego Starożytnej Grecji. Muzyka świata antycznego Starożytnego Rzymu

2.Średniowiecze: Formy religijne i świeckie. Chorał gregoriański, tropy, sekwencje, msza. Skale. Początki wielogłosowości. Rozwój motetu. Guidon z Arezzo. Szkoły – średniowieczne ośrodki muzyczne. Hildegarda z Bingen.

3.Ars antiqua. Kompozytorzy: Leoninus i Perotinus. Formy świeckie w ars antiqua: organum, początki polifonii, discantus, conductus.

4.Ars nova. Traktat muzyczny Filipa de Vitry. Formy świeckie w ars nova: motet, ballada, ronda, madrygał, ballata, caccia. Kompozytorzy: Guillaume de Machault, Johannes de Grocheo.

5.Średniowieczna muzyka świecka. Świeckie formy: msza wielogłosowa, madrygał, canzona, chanson, caccia, chale, caza, ballada, virelai, ballata. Wykonawcy średniowiecznej muzyki świeckiej: trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy, meistersingerzy, minstrele, waganci, skaldowie, skomorochy, rybałtowie, igrce. Muzyka instrumentalna XIII-XIV wiek.

6.Polska muzyka epoki średniowiecza. Najstarsze zabytki literatury. Zabytki muzyki polskiej. Polska muzyka jednogłosowa. Polska muzyka wielogłosowa. Reprezentant polskiej muzyki średniowiecza – Mikołaj z Radomia. Prezentacja Piotra z Grudziądza.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Beata Kamińska-Kłos 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.