Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza 1400-Ek-R36RZ-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003.
2. Globalizacja a rozwój rachunkowości finansowej i zarządczej / pod red. Ireny Sobańskiej i Anny Szychty.Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005.
3. Menedżer w procesie decyzyjnym / Ireneusz Makowski.Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Metody dydaktyczne podające:
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:
- ćwiczeniowa

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia, analiza przypadków

Literatura:

1.Rachunkowość zarządcza, Jarugowa A., Kabalski P., Szychta A., Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2014.

2. Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada.

Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2014.

3. Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I i III,, S. Sojak, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2015.

5. Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań /Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005

Efekty uczenia się:

W1: zna metody analizy i wykorzystania danych ekonomicznych w rachunkowości zarządczej ( (K_W5), (K_W9), (K_W14))

U1: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i rachunkowości zarządczej oraz przepisy prawa w celu analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania ( (K_U05), (K_U04), (K_U06))

K1: potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności z rachunkowości zarządczej i posługuje się rzetelną, wiedzą w tym zakresie ( (K_K01), (K_K04))

K2: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z rachunkowości zarządczej w działaniach związanych z funkcjonowaniem jednostki gospodarczej (K_K07))

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: zestaw zadań

Kryteria ocen (w %):

<100 - 91> – 5,0

(91 - 85> – 4,5

(85 - 75> – 4,0

(75 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

(50 – 0) – 2,0

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

Pomiar i analiza przychodów, kosztów i wyników przedsiębiorstwa

Informacje przychodowe, kosztowe i wynikowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rachunkowość zarządcza a decyzje operacyjne i strategiczne.

Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych.

Zastosowania rachunku kosztów standardowych i zmiennych w zarządzaniu.

Budżetowa metoda zarządzania.

Progi rentowności – kalkulacja, problemy, decyzje z zastosowaniem progów

rentowności

Wykorzystanie progu rentowności do analizy kilku okresów.

Analiza progu rentowności w produkcji wieloasortymentowej.

Rachunek opłacalności projektów inwestycyjnych.

Analiza wrażliwości zysku.

Decyzje cenowe.

Przygotowanie informacji zarządczej dla potrzeb podejmowania decyzji krótkoterminowych.

Pomiar osiągnięć centrów odpowiedzialności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Ewa Dziawgo 20/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Ewa Dziawgo 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.