Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna 1600-EA11TI-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bremer, A., Sławik, M. (2006), @bc użytkownika komputera. Chorzów: Videograf
Jelen B. (2012), Microsoft Excel 2007 PL: analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Gliwice: Helion
Kiełtyka L. (2008), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Warszawa: Difin
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
Literatura:

Madej, J. (2016), Technologia informacyjna : laboratoria i ćwiczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Efekty uczenia się:

K1_W03, K1_W28, K1_U31, K1_U35, K1_U43, K1_K01, K1_K04

Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja / projekt

2. Test zaliczeniowy

PREZENTACJA – kryteria oceny

Ocena 5,0

- Poprawna technika wykonania prezentacji (dobór kolorów, ilość tekstu na slajd, estetyka)

- Wykorzystanie plików z legalnych źródeł w przypadku ozdobników graficznych

- Uwzględnienie planu prezentacji (może być tylko wysłowiony)

- Uporządkowana i logiczna struktura

- Poprawność merytoryczna

- Wykorzystanie profesjonalnego języka pedagogiki

- Uwzględnienie informacji o źródłach

Ocena 4,5

- Kryteria na 5 punktów w większości punktów spełnione, jednak prezentacja zawiera pewne braki, np. w zakresie źródeł informacji, przedstawienia planu, wykorzystania języka pedagogiki lub też struktura nie jest logicznie uporządkowana. Merytorycznie jest jednak poprawna.

Ocena 4,0

- Kryteria na 5 punktów w większości punktów spełnione, jednak prezentacja zawiera pewne braki i błędy merytoryczne

Ocena 3,5

- Niespełnione dowolne 4 kryteria na 5 punktów

Ocena 3,0

- Niespełnione dowolne 6 kryteriów na ocenę 5,0

Prezentacja do poprawy

- Niespełnione wszystkie kryteria na 5,0

TEST

Standardowa punktacja znajduje się na każdym egzemplarzu testu.

OCENA KOŃCOWA

Waga prezentacji i testu jest taka sama dla oceny końcowej, ustalana jest zatem na podstawie wzoru: Ocena końcowa = ocena z prezentacji/2 + ocena z testu/2

Zakres tematów:

A. Kultura pracy w sieci i z wykorzystaniem sieci:

1. podstawy świadomego korzystania z komputera i Internetu

2. pozyskiwanie informacji z Internetu i czerpanie z jego zasobów

3. ochrona własności intelektualnej

4. ochrona danych osobowych w Internecie

5. rodzaje licencji programów, aplikacji i zasobów www

6. zagrożenia społeczności sieciowej (stalking, hejting, trolling)

7. podstawy BHP pracy z komputerem

B. Użytkownik Internetu jako „prosument” – twórca i „konsument” zasobów internetowych:

9. odpowiedzialność twórcy informacji w sieci – aspekt etyczny

10. weryfikowanie informacji znalezionych w Internecie

11. przygotowywanie zasobów, wybrane aplikacje i programy przydatne w pracy dydaktycznej pedagoga np.

- przygotowywanie aplikacji edukacyjnych w LearningApps,

- podstawy kodowania w Scratch,

- pakiet Office – w szczególności arkusz kalkulacyjny, edycja oraz prezentowanie danych,

12. elementy grafiki prezentacyjnej, edycja fotografii, tworzenie grafik i ilustracji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Adam Mroczkowski 26/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.