Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyrygowanie z czytaniem partytur 1600-EA23DZCP-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: E. Bury – Podstawy techniki dyrygowania,
J. K. Lasocki – Chór – poradnik dla dyrygentów,
J. K. Lasocki – Dyrygent i dyrygowanie amatorskim zespołem muzycznym,
T. Czudowski – Kształcenie i organizacja zespołów śpiewaczych,
W. Kiser – Organizacja i kształcenie zespołów chóralnych,
A. Szaliński – Muzykowanie zespołowe,
A. Szaliński – Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej,
J. Zabłocki – Wybrane zagadnienia pracy dyrygenta chóru,
J. Zabłocki – O prowadzeniu chóru,
J. Zabłocki – O technice dyrygowania,
S. Wiechowicz – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych,
A. Bubicz – Mojsa – Głos ludzki jako żywy instrument,
B.Mendlik – Wykonawstwo form wokalnych i wokalno-instrumentalnych muzyki religijnej w kontekście budowy formalnej oraz treści utworów,
M. Szczepankiewicz – Cantate Domino – Szkice o kulturze muzycznej Kościoła,
S. Dobek – Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku.
A. Kaczyński – Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej dawnej i współczesnej
K. Thomas, Alexander Wagner - Kompendium dyrygentury chóralnej
L. Maierhofer - 4 voices
Strony internetowe:
www.polmic.pl
www.pwm.pl
www.europacantat.com
www.musica-mundi.com
www.cpdl.org
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - podająca (wykład, objaśnienie, pogadanka)
- eksponująca (pokaz)
- problemowa (rozwijająca twórcze myślenie muzyczne)
w kontaktach i w pracy ze studentami korzystałem z nowych technologii informatycznych, wykorzystując szkolenie Innowacyjny Dydaktyk.
- nauczanie poprzez Platformę Microsoft Teams
Literatura:

Antologia muzyki chóralnej renesansu – opr. St. Wiechowicz (PWM 1965),

- L. Marenzio - Se la vostra partita, - Amatemi ben mio. (pozostałe do wyboru),

Utwory ze zbioru „Z pieśnią” na chór a cappella”

cz. I i II opr. J. K. Lasocki - Nie wyskakuj ptaszku, - Krakowiak, - Gaude Mater Polonia 4-gł. opr. Klonowski ,

Utwory ze zbioru „Chór w szkole” opr. K. Stankowska (WSiP ’88) - Breve regnum – opr. T. Maklakiewicz, ,

A. Bock - Requiem in A - Kyrie i Sanctus,

H. Laszlo – Jubilate Deo (chór mieszany),

J. S. Bach – chorał Jesu meine freude BWV 227,

Anonim - Pieśń o królach polskich,

F. Nowowiejski - Nasz Bałtyk opr. na 4-głos,

J. Maklakiewicz – Kołysanka,

Utwory ze zbioru „W moim ogródeczku”,

9 pieśni ludowych na 3 głosy mieszane (PWM ’68),

W moim ogródeczku, opr. T. Szeligowski,

Eugen Suchoń - Aka si mi krasna,

W. Żeleński – Morze,

F. Nowowiejski - Do ojczyzny 4-gł męski,

Utwory podstawowe

S. Moniuszko - Złota rybka 3-gł żeńskie opr. J. Pffeifer,

F. Nowowiejski – Parce Domine,

Mikołaj z Krakowa – Aleć nade mną Wenus,

Oprac. J.K. Lasocki – Czegoś taki smutny

E. Głowski – Ziemio ojczysta

A. Tucapsky – Pater mei

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student zna repertuar muzyczny stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole, ze sczególnym uwzględnieniem szroko pojętej dyrygentury (K1_W04)

- Student zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej w stopniu podstawowym (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚĆI

- Student odczytuje utwory wokalne i instrumentalne w zapisie nutowym i realizuje elementy charakterystyczne dla szeroko pojętego zapisu muzycznego od średniowiecza do współczesności K1_U09)

- Student stosuje właściwe nawyki dotyczące techniki oraz podstawy dyrygenckiej, umożliwiające operowanie ciałem w sposób najbardziej wydajny i bezpieczny z punktu widzenia fizjologii oraz realizacji zadań dyrygenckich (Ka_U21)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów zwiazanych z prowadzeniem zespołów muzycznych (K1_K03)

- Student wykorzystuje wiedzę, wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę do prowadzenia i realizacji powierzonych zadań. z zakresu sztuki dyrygenckiej (K1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Semestr III i zaliczenie z oceną na podstawie opracowanego materiału: - dyrygowanie z pamięci 2 – 3 utworami, - dyrygowanie jednym dowolnie wybranym przez studenta utworem obowiązkowym, - znajomość tekstów słownych wykonywanych pieśni, - znajomość znaków i określeń zawartych w partyturach dyrygowanych utworów. Utwory obowiazkowe: E. Głowski - Ziemia ojczysta, P. Łukaszewski - Bóg-Człowiek, M. Gomółka - Psalmy (wybór), J. Maklakiewicz - Kołysanka.

Zakres tematów:

Problemy techniki dyrygowania:

1. Utrwalenie i pogłębienie wszystkich zagadnień poznanych na I roku.

2. Zagadnienia tempa: - zmiany tempa nagłe i stopniowe w przebiegu jednego utworu w połączeniu z innymi elementami wykonawczymi.

3. Zagadnienia dynamiki: - dynamika jako jeden z elementów wyrazu emocjonalnego, - zmiany subito,

4. Sześciomiar jako metrum sześcio- i dwuruchowe.

5. Zagadnienia wykonawczo artystyczne: - rozplanowanie napięć w krótszych i dłuższych utworach, - kształtowanie wyrazowości artystycznej w formach muzyki dawnej, - realizacja ekspresyjna polskich pieśni historycznych.

6. Realizacja utworów na chóry mieszane z akompaniamentem organów.

7. Czytanie partytur utworów chóralnych a ‘ cappella

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 7:45 - 8:30, Budynek główny, sala 224
Arkadiusz Kaczyński, Marlena Winnicka 2/2 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 18:15, Budynek główny, sala 202
Benedykt Odya, Konrad Książczyk 1/2 szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 8:45 - 10:15, Budynek główny, sala 225
Bernard Mendlik, Ewa Matuszak 2/2 szczegóły
4 co drugi wtorek (nieparzyste), 18:00 - 19:30, Budynek główny, sala 232
Anna Janosz, Ewa Matuszak 1/2 szczegóły
5 co drugi wtorek (nieparzyste), 14:15 - 15:45, Budynek główny, sala 222
Lidia Stróżecka, Katarzyna Sokołowska 2/2 szczegóły
6 co drugi wtorek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, Budynek główny, sala 222
Lidia Stróżecka, Katarzyna Sokołowska 1/2 szczegóły
7 co druga środa (nieparzyste), 18:30 - 20:00, Budynek główny, sala 201
Marlena Winnicka, Mariusz Kończal 1/2 szczegóły
8 każdy czwartek, 16:45 - 17:30, Budynek główny, sala 251
Tomasz Kotwica, Ewa Matuszak 2/2 szczegóły
9 każda środa, 18:30 - 19:15, Budynek główny, sala 227
Tomasz Kotwica, Ewa Matuszak 2/2 szczegóły
10 każdy wtorek, 12:45 - 13:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Matuszak, Tomasz Kotwica 1/2 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.