Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prowadzenie zespołów muzycznych 1600-EA-PZ23PZM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Bok J. – O pracy dyrygenta chóru, Warszawa 1982
Jaworski L. – Podstawy techniki dyrygowania, Lublin 2003
Krukowski S. – Problemy wykonawcze muzyki dawnej, Warszawa 1991
Lasocki J. K. – Chór – poradnik dla dyrygentów, Kraków 1968
Ordyk – Czyżewska E. – Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej, Lublin 2005
Szaliński A. – Muzykowanie zespołowe, Warszawa 1972
Zabłocki J. – O technice dyrygowania, Warszawa 1972
Wiechowicz S. – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych, Kraków 1951

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter praktyczny.
W ramach zajęć stosowane są metody: podające (wykład, objaśnienie i pogadanka), eksponujące (pokaz, ekspozycja), problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie muzyczne).
W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studenta - dyskusja, analiza, analiza materiałów źródłowych. Praktyczna realizacja utworów chóralnych z partytury lub z pamięci.
Realizacja z akompaniamentem fortepianu lub grupy wokalnej, złożonej ze studentów dobrowolnie uczestniczących w zajęciach

Efekty uczenia się:

WIEDZA (obejmuje znajomość pojęć, faktów, hipotez i teorii oraz ich rozumienie)

W01

Ma ugruntowaną znajomość repertuaru wokalnego/instrumentalnego poszczególnych epok

W02

Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów

UMIEJĘTNOŚĆI (obejmuje zdolności wykorzystania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu określonych zadań, tak o charakterze intelektualnym, jak i praktycznym)

U01

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

U02

Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (obejmuje system postaw i zachowań, które są potrzebne do sprawnego funkcjonowania w środowisku społecznym)

K01

Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie kolokwium, warunkowane obecnością i aktywnością na zajęciach.

Warunki egzaminu końcowego:

• dyrygowanie 2 utworami (chóralny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny)

• wykonanie jednego dowolnie wybranego przez siebie utworu obowiązkowego

• jeden utwór powinien być dyrygowany z pamięci.

• wykazanie się przez studenta znajomością terminologii muzycznej i określeń zawartych w partyturach,

znajomość wszystkich problemów realizowanych w ramach przedmiotu potwierdzając nabyte w jego toku kompetencje

Zakres tematów:

• Realizacja interpretacyjnej sfery utworu w warstwie instrumentalnej:

- doskonalenie czytania partytur orkiestrowych

- dostrzeganie frazy - dokonywanie i rozplanowania napięć harmonicznych

- analizowanie utworu od strony jego budowy formalnej, interpretowanie

- treści słownej w pieśniach zwrotkowych, wieloczęściowych, i jednoczęściowych

- definiowanie zagadnień artystycznych w opracowaniach wokalno-instrumentalnych

• Opracowywanie interpretacyjne utworów o wyrazowości romantycznej

• Zagadnienia tempa: rozwiązywanie problemów i zagadnień dotyczących tempa w przebiegu utworu i w połączeniu z innymi elementami wykonawczymi

• Zagadnienia wykonawczo - interpretacyjne:

- metody rozplanowania napięć harmonicznych problematyka związana z wykonywaniem muzyki współczesnej

• doskonalenie techniki prowadzenia utworów z towarzyszeniem instrumentów. Zagadnienie dotyczące kwintetu w muzyce klasycznej

• Utrwalanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej problematyki wykonawczej utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

- zapoznanie się z różnorodnością zapisu współczesnej muzyki wokalno-instrumentalnej

- mała orkiestra symfoniczna, brass, big-band

- wybrane utwory kompozytorów polskich XX w. (analiza przykładowych partytur na chór, solistów i orkiestrę)

• Przykładowe utwory na chóry mieszane z akompaniamentem organów

• Problemy związane z wykonywaniem współczesnej muzyki chóralnej i wokalno-instrumentalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 7:15 - 8:00, Budynek główny, sala 224
Arkadiusz Kaczyński, Marlena Winnicka 2/2 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, Budynek główny, sala 202
Benedykt Odya, Konrad Książczyk 1/2 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:45 - 10:15, Budynek główny, sala 225
Bernard Mendlik, Ewa Matuszak 2/2 szczegóły
4 każdy wtorek, 16:15 - 17:00, Budynek główny, sala 232
Anna Janosz, Ewa Matuszak 1/2 szczegóły
5 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, Budynek główny, sala 222
Lidia Stróżecka, Katarzyna Sokołowska 2/2 szczegóły
6 co drugi wtorek (nieparzyste), 18:00 - 21:00, Budynek główny, sala 222
Lidia Stróżecka, Katarzyna Sokołowska 1/2 szczegóły
7 co druga środa (parzyste), 16:45 - 18:15, Budynek główny, sala 201
Marlena Winnicka, Mariusz Kończal 1/2 szczegóły
8 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, Budynek główny, sala 223
Tomasz Kotwica, Ewa Matuszak 2/2 szczegóły
9 co druga środa (parzyste), 16:45 - 18:15, Budynek główny, sala 227
Tomasz Kotwica, Ewa Matuszak 2/2 szczegóły
10 każdy wtorek, 13:30 - 14:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Matuszak, Tomasz Kotwica 1/2 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.