Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespół wokalny 1600-EA11ZW-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Banach M. – Rozśpiewanie chóru
Bok J. – O konieczności rozśpiewania chóru
Lasocki J. K. – Chór – poradnik dla dyrygentów
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter praktyczny.
W ramach zajęć stosowane są metody: podające (wykład, objaśnienie i pogadanka), eksponujące (pokaz, ekspozycja), problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie muzyczne). W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studenta - dyskusja, analiza, analiza materiałów źródłowych
Literatura:

MUZYKA WOKALNA a cappella:

Utwory wokalne a cappella na chór mieszany - J.K. Lasocki - Z pieśnią z. I - II

Pieśni jedo-, dwu-, trzy- i czterogłosowe na chór jednorodny lub mieszany (do wyboru)

Efekty uczenia się:

• PRAKTYKA DYRYGENCKA

- student opracowuje i wykonuje samodzielnie utwory chóralnych a cappella

- student nabywa umiejętności oceny poprawności elementów muzycznych: intonacja, artykulacja, brzmienie chóru, precyzja w zakresie melodyki i rytmiki utworu

- student samodzielnie rozwiązuje problemy techniczne i interpretacyjne

• ROZWIJANIE I UTRWALANIE UMIEJĘTNOŚCI DYRYGENCKICH

- student realizuje ćwiczenia wokalne w ramach zbiorowej emisji głosu

- student sporządza aranżacje głosowe prostych form wokalnych o fakturze 2-3-4 głosowej dla chórów mieszanych lub jednorodnych. Np. polskie pieśni chóralne; z repertuaru wielogłosowej muzyki dawnej, współczesnej i dostępnych opracowań muzyki ludowej (przykładowi kompozytorzy - M. Gomółka, S. Moniuszko, Z. Noskowski i in.)

• SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE UTWORÓW WOKALNYCH PRZEZ STUDENTÓW

(Repertuar przewidziany dla każdego studenta to 2 utwory chóralne a cappella)

• ELEMENTY ROZŚPIEWANIA CHÓRU (emisja zbiorowa)

- student przeprowadza ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia aparatu głosowego, ćwiczenia intonacyjne

- student doskonali umiejętność wyrównywania skali i barwy głosu chórzystów

• PRAKTYKA w PROWADZENIU EMISJI ZBIOROWEJ

- student egzekwuje zasady poprawnej emisji głosu w śpiewie zbiorowym

- student zapoznaje się z teoretycznymi zagadnieniami organizacji i prowadzenia zespołów wokalnych

- student wykorzystuje praktycznie wiedzę teoretyczną, nabywaną w toku studiów na innych przedmiotach

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną (sem, V)

egzamin (po VI sem.)

• samodzielne prowadzenie próby

• samodzielna realizacja rozśpiewania

sporządzenie katalogu literatury chóralnej (forma papierowa lub elektroniczna)

Zakres tematów:

• Organizacja zespołu

• Praca nad partyturą

• Praca z zespołem

• Ogólne uwagi o pracy na próbach

- dobór repertuaru

- występy (koncerty)

- konkursy i festiwale

• Dyrygent zespołu

• Planowaniu pracy w zespole

• Prezentacja dorobku artystycznego

• Zespołowe wykonawstwo muzyczne dawniej i dziś

Literatura dotycząca prowadzenia zespołów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 248
Arkadiusz Kaczyński 19/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.