Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fortepian z nauką akompaniamentu 1600-EA23FZNA-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: B. Bonsor, G. Russell-Smith – Jazzy Piano
F. Nowak – Preludia swigowe na fortepian
C. Saint-Saens – Etiudy op. 52, op. 111
D. Scarlatti – Sonaty
Padereweski – Utwory wybrane
F. Schubert – Impromptu
R. Schumann – Sceny dziecięce op. 15
A. Rowley – Erholungen op. 37, Wróżki i elfy op. 38

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia praktyczne obejmują różne elementy metod dydaktycznych
w zależności od problematyki zagadnienia, tj.: pokaz, prezentacja, objaśnienie, wykład, dyskusja, porównanie, samokrytyka wykonania, konfrontacja. Celowanie w metodę odbywa się na bieżąco w celu aktywizowania studenta do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków do dalszej pracy.
Utrzymywanie kontaktu z grupą za pomocą systemu informatycznego. Przekazywanie treści i materiałów dydaktycznych, w tym nut i plików muzycznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Prowadzenie zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem adekwatnych platform edukacyjnych.
Literatura:

(repertuar dostosowany jest do indywidualnego stopnia zaawansowania

studenta; wybór:)

B. Cramer – Etiudy

K. Czerny – Wybór etiud op.139, 599, 636

H. Lemoine – Etiudy dziecięce op.37

A. Biehl – Etiudy oktawowe

J. Moscheles – Etiudy op. 70

M. Moszkowski – Etiudy op. 72

R. Neupert – Etiudy

F. Liszt – Etiudy op. 1

K. Czerny – Etiudu op. 740, 553, 299, 409, 834

J.S. Bach – Inwencje dwugłosowe

J.S. Bach – Małe preludia

J.S. Bach – Suity francuskie

J.F. Haendel – Suity

J. Haydn – Sonaty (wybór)

L. Beethoven – Sonaty (wybór)

M. Clementi – Sonaty (wybór)

W. A. Mozart – Sonatiny wiedeńskie, Sonaty (wybór)

F. Kuhlau – Sonatiny op.20, 88

F. Chopin – Preludia (wybór)

F. Chopin – Polonezy dziecięce

F. Chopin – 2 zapomniane walce

S. Prokofiew – Muzyka dziecięca op.65

F. Mendelssohn – Pieśni bez słów

E. Grieg – Tańce norweskie

E. Grieg – Utwory liryczne

A. Areński – Utwory op. 52

P. Czajkowski – Pory roku

C. Debussy – Kacik dziecięcy

A. Greczaninow – Album dla dzieci op.98

A. Greczaninow – Szklane perły op.123

A. Greczaninow – Album dziadunia op.119

D. Kabalewski – Łatwe utwory op.39

D. Kabalewski – Utwory wybrane op.27

T. Kassern – Słodki kramik

A. M. Klechniowska – Igraszki na fortepian

J. Lefeld – Utwory fortepianowe dla dzieci

Lutosławski – Melodie ludowe

W. Łabuński – Łatwe utwory

J. Łuciuk – Improwizacje dziecięce

J. Łuciuk – Sonatina nr 1

S. Majkapar – Biriulki, Wariacje d-moll op. 53, Preludia pedałowe

J. Maksymiuk – Krople i kropelki

K. Drobner – Ulica mistrzów zegarmistrzów

J. Dzielska – Kolorowe kamyki

J. Garścia – Miniatury op.5

J. Garścia – Ikebana

H. Gnesina – Utwory - obrazki

H. Gnesina – Miniatury

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K2_W04 - Ma ugruntowaną znajomość repertuaru instrumentalnego poszczególnych epok

K2_W10 - Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje

wykonawcze w stopniu zaawansowanym

UMIEJĘTNOŚCI:

K2_U03 - Potrafi przygotować i wykonać z uczniami utwory objęte repertuarem szkolnym na III i IV etapie edukacyjnym

K2_U05 - Posiada umiejętność transponowania przebiegów

melodyczno-harmonicznych

K2_U06 - Posiada umiejętność improwizowania na bazie wykonywanego tekstu nutowego

K2_U09 - Potrafi w stopniu zaawansowanym identyfikować problemy techniki instrumentalnej oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

K2_U14 - Na bazie doświadczeń związanych ze studiami pierwszego stopnia potrafi wykazywać się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie wybranej specjalności z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K2_K02 - Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań związanych z kierunkiem studiów i specjalnością

K2_K04 - Potrafi właściwie ocenić własne działania artystyczne oraz pedagogiczne wyciągając wnioski do realizacji następnych projektów

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie z oceną w formie przesłuchania (poprawne wykonanie trzech utworów zróżnicowanych stylistycznie, w tym dwóch z pamięci)

- Frekwencja na zajęciach.

- Aktywność i zaangażowanie podczas ćwiczeń na zajęciach.

- Przygotowanie do zajęć tzn. słyszalne efekty pracy domowej przedstawiane przed wykładowcą.

- Udział w koncertach i prezentacjach.

Zakres tematów:

1.Wykorzystywanie wszechstronnej techniki pianistycznej. Utrwalanie i udoskonalanie nabytych umiejętności.

2. Ćwiczenie umiejętność biegłego odczytywania tekstu nutowego z uwzględnieniem artykulacji, rytmiki, dynamiki i frazowania na wybranych utworach o średniozaawansowanym stopniu trudności.

3. Kształtowanie percepcji muzycznej i umiejętności efektywnego ćwiczenia.

4. Poszerzanie repertuaru muzycznego w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych.

5. Utrwalanie stylów muzycznych i tradycji wykonawczych w stopniu średniozaawansowanym.

6. Umiejętne identyfikowanie problemów techniki instrumentalnej oraz aplikowanie adekwatnych ćwiczeń.

7. Ćwiczenie umiejętności transponowania prostych przebiegów melodyczno-harmonicznych.

8. Kształtowanie umiejętności improwizowania, opierające się na materiale nutowym wykonywanych utworów.

9. Poznawanie sposobów przygotowania z uczniami utworów muzycznych objętych repertuarem szkolnym.

10. Rozwijanie wrażliwości na jakość i walory sonorystyczne dźwięku.

11. Kształtowanie umiejętności dokładnej analizy formalnej wykonywanych utworów.

12. Kształtowanie wyobraźni muzycznej i koncepcyjności odtwórczej.

13. Poszerzanie wiedzy z zakresu nomenklatury i terminologii muzycznej.

14. Ciągłe wzbogacanie repertuaru pianistycznego.

15.Rozwijanie umiejętności integrowania nabytej wiedzy oraz stymulowanie do działań związanych

z kierunkiem studiów i specjalnością

16.Nauczanie ewaluacji własnych dokonań artystycznych i pedagogicznych oraz wyciąganie wniosków na przyszłość.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 249
Witold Kawalec 2/2 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 249
Witold Kawalec 1/2 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 249
Małgorzata Furche-Jurczyk 2/2 szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 249
Małgorzata Furche-Jurczyk 1/2 szczegóły
5 każda środa, 18:30 - 19:15, sala 249
Michał Kuzimski 2/2 szczegóły
6 co drugi wtorek (parzyste), 18:00 - 19:30, sala 249
Michał Kuzimski 1/2 szczegóły
7 każda środa, 8:45 - 9:30, sala 226
Jacek Szczepański 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.