Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1600-EA23SM-SD
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: literatura z zakresu metodologii badań
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: - podająca (wykład, objaśnienie, pogadanka)
- eksponująca (pokaz)
- rozwijająca twórcze myślenie muzyczne
Literatura:

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna wydawnicza IMPULS, Karków 2000

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2007

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe (wydanie drugie poprawione i rozszerzone), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001

oraz

literatura przedmiotowa z zakresu wybranej problematyki

Efekty uczenia się:

K2_W1

Ma rozszerzoną wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, katalogi, Internet) oraz ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób

K2_W2

Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiów

K2_U1

Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów oraz specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł

K2_K1

Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

K2_K2

W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania, niezbędne w działaniach związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami

Metody i kryteria oceniania:

poprawnie skonstruowana metodologia badań

Zakres tematów:

emisja głosu w chórach szkolnych

pieśń szkolna

działalność artystyczna chórów szkolnych i pozaszkolnych

realizacja repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego

problematyka pracy dyrygenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 14:30, (sala nieznana)
Arkadiusz Kaczyński 1/3 szczegóły
2 każda środa, 12:15 - 13:00, (sala nieznana)
Benedykt Odya 2/3 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Beata Kamińska-Kłos 2/3 szczegóły
4 każda środa, 12:15 - 13:00, (sala nieznana)
Mariusz Kończal 1/3 szczegóły
5 każdy wtorek, 13:45 - 14:30, (sala nieznana)
Piotr Komorowski 2/3 szczegóły
6 każdy wtorek, 13:45 - 14:30, (sala nieznana)
Anna Janosz 3/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.