Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia bezpieczeństwa publicznego 1400-A1cHBP-ND
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.
Ściborek Z., Wiśniewski B., Kuc R., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Toruń 2017.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012.

Misiuk A., Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

W1 ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii bezpieczeństwa publicznego w naukach prawnych i administracyjnych oraz o przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu historii bezpieczeństwa publicznego z innymi dyscyplinami.

W2 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu historii bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do podstaw prawa państwowego i prawa międzynarodowego.

W3 Ma pogłębioną wiedzę o historii instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz relacjach pomiędzy nimi.

U1 Potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące historii bezpieczeństwa publicznego.

U2 Potrafi sprawnie stosować terminologię związaną z historią bezpieczeństwa publicznego.

K1 Profesjonalnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi działać samodzielnie jak również docenić potrzebę współdziałania w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Test w formie pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, z trzema wariantami odpowiedzi. Podstawą uzyskania zaliczenia jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo publiczne w dawnej Polsce.

2. Bezpieczeństwo publiczne Polski od XVII do XX wieku.

3. Bezpieczeństwo publiczne II Rzeczypospolitej.

4. Bezpieczeństwo publiczne w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.