Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chór 1600-EA24C-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - red. Agnieszka Franków-Żelazny, Współczesna chóralistyka - wartości, konteksty, perspektywy (cz. 1), Wydawnictwo AM im. K. Lipińskiego, Wrocław 2018;
- Ewa Ordyk-Czyżewska, Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005;
- Kurt Thomas, Alexander Wagner, Kompendium Dyrygentury Chóralnej, (cz. 1), Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2016;
- Lucjan Jaworski, Podstawy techniki dyrygowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003;
- Repertuar utworów a cappella
- Inne utwory chóralne (do wyboru)
- Repertuar chóralny dla chórów mieszanych i jednorodnych; męskich i żeńskich:
- a cappella
- wokalno-instrumentalny z towarzyszeniem organów lub
fortepianu,
- Utwory od muzyki dawnej do współczesności z literatury religijnej, świeckiej i ludowej
- Formy muzyki chóralnej takie jak: pieśń, motet, madrygał, psalm,
chorał, chóry operowe, msza, kantata i inne z muzyki polskiej i obcej.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - podająca (wykład, objaśnienie, pogadanka)
- eksponująca (pokaz)
- problemowa (rozwijająca twórcze myślenie muzyczne)
W kontaktach i pracy ze studentami korzystałem z nowych technologii informatycznych w oparciu o program Innowacyjny Dydaktyk.
- zdalnie, z wykorzystaniem MS Teams
Literatura:

Repertuar :

Formy wokalno – instrumentalne:

W.A. Mozart – Requiem, Msza Koronacyjna,

G. Faure - Requiem

- Hymny

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski

Polski Hymn Narodowy – opr. K. Sikorski

inne - wybór:

- Bystra Wodicka – E. Bury

- Małe wariacje – oprac. St. Wiechowicz

- Pater Noster – Z. Lukas

- O occhi manza mia – L. Marenzio

- Nie będę płakała – J. Łuciuk

- Aka si mi krasna – E. Suchoń

- utwory z akompaniamentem instrumentalnym :

- Ave Maria – S. Stuligrosz-

- The Lord bless you and keep you – J. Rutter

- W tem świętem miejscu – J. Maklakiewicz

- Kołysanka – J. Maklakiewicz

- Va pensiero z opery Nabucco – G. Verdi

- Gloria all` Egitto z opery Aida – G. Verdi

- Panis Angelicus – C. Franck

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym w obszarze poszczególnych głosów chóralnych (K2_W11),

- Posiada wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy dzieci i osób dorosłych (K2_W27)

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi w stopniu zaawansowanym rozpoznawać problemy związane z emisją głosu, przygotowywać i wdrażać odpowiednie ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i oddechowe (K2_U09)

- Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny poprzez samodzielną pracę nad repertuarem chóralnym (K2_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Potrafi samodzielnie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje z zakresu śpiewu zbiorowego (K2_K01)

- Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych dotyczących wykonywania muzyki chóralnej (K2_K04)

- Potrafi współdziałać i pracować w zespole chóralnym, przyjmując w nim różne role (K2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie warunkowane obecnością i aktywnością na zajęciach (ćwiczeniach) oraz koncertach.

Warunki zaliczenia:

• systematyczne i aktywne uczestnictwo w próbach

• obowiązkowy, czynny udział w koncertach organizowanych przez Uczelnię

• udział w krajowych i zagranicznych koncertach festiwalach i konkursach muzycznych

• obowiązkowy udział w występach publicznych Chóru Akademickiego

• znajomość aktualnie opracowywanego w semestrze repertuaru pieśni i form wokalno- instrumentalnych

Zakres tematów:

Próby chóru w poszczególnych głosach, próby łączone (głosy żeńskie i głosy męskie), próby generalne, próby a cappella oraz z akompaniamentem instrumentalnym - z wykorzystaniem MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Benedykt Odya, Witold Kawalec 10/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.