Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prowadzenie zespołów muzycznych 1600-EA-PZA24PZM-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Bok J. – O pracy dyrygenta chóru, Warszawa 1982
Jaworski L. – Podstawy techniki dyrygowania, Lublin 2003
Krukowski S. – Problemy wykonawcze muzyki dawnej, Warszawa 1991
Lasocki J. K. – Chór – poradnik dla dyrygentów, Kraków 1968
Ordyk – Czyżewska E. – Wybrane zagadnienia sztuki chóralnej, Lublin 2005
Szaliński A. – Muzykowanie zespołowe, Warszawa 1972
Zabłocki J. – O technice dyrygowania, Warszawa 1972
Wiechowicz S. – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych, Kraków 1951
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter praktyczny.
W ramach zajęć stosowane są metody: podające (wykład, objaśnienie i pogadanka), eksponujące (pokaz, ekspozycja), problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie muzyczne).
W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studenta - dyskusja, analiza, analiza materiałów źródłowych. Praktyczna realizacja utworów chóralnych z partytury lub z pamięci.
Realizacja z akompaniamentem fortepianu lub grupy wokalnej, złożonej ze studentów dobrowolnie uczestniczących w zajęciach.
Literatura:

Przykładowe propozycje repertuarowe:

Bach J. S. – MESJASZ (Wahrlrich)

Rutter J. – REQUIEM, MAGNIFICAT

Manuel R. - Alleluja

Grieg E.– Suita Peer Gynt (wybrane części)

Dworak A. – Stabat Mater (Eja Mater)

Eben P. – Missa adventus et quadragesimae

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie kolokwium, warunkowane obecnością i aktywnością na zajęciach.

Warunki egzaminu końcowego:

• dyrygowanie 2 utworami (chóralny, instrumentalny lub wokalno-instrumentalny)

• wykonanie jednego dowolnie wybranego przez siebie utworu obowiązkowego

• jeden utwór powinien być dyrygowany z pamięci.

• wykazanie się przez studenta znajomością terminologii muzycznej i określeń zawartych w partyturach,

znajomość wszystkich problemów realizowanych w ramach przedmiotu potwierdzając nabyte w jego toku kompetencje

Zakres tematów:

• Realizacja interpretacyjnej sfery utworu w warstwie instrumentalnej:

- doskonalenie czytania partytur orkiestrowych

- dostrzeganie frazy - dokonywanie i rozplanowania napięć harmonicznych

- analizowanie utworu od strony jego budowy formalnej, interpretowanie

- treści słownej w pieśniach zwrotkowych, wieloczęściowych, i jednoczęściowych

- definiowanie zagadnień artystycznych w opracowaniach wokalno-instrumentalnych

• Opracowywanie interpretacyjne utworów o wyrazowości romantycznej

• Zagadnienia tempa: rozwiązywanie problemów i zagadnień dotyczących tempa w przebiegu utworu i w połączeniu z innymi elementami wykonawczymi

• Zagadnienia wykonawczo - interpretacyjne:

- metody rozplanowania napięć harmonicznych problematyka związana z wykonywaniem muzyki współczesnej

• doskonalenie techniki prowadzenia utworów z towarzyszeniem instrumentów. Zagadnienie dotyczące kwintetu w muzyce klasycznej

• Utrwalanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej problematyki wykonawczej utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

- zapoznanie się z różnorodnością zapisu współczesnej muzyki wokalno-instrumentalnej

- orkiestra kameralna, brass, big-band

- wybrane utwory kompozytorów polskich XX w. (analiza przykładowych partytur na chór, solistów i orkiestrę)

• Przykładowe utwory na chóry mieszane z akompaniamentem organów

• Problemy związane z wykonywaniem współczesnej muzyki chóralnej i wokalno-instrumentalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:15 - 12:00, (sala nieznana)
Bernard Mendlik, Lidia Stróżecka 2/2 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:00 - 10:30, (sala nieznana)
Lidia Stróżecka, Katarzyna Sokołowska 1/2 szczegóły
3 każdy wtorek, 7:30 - 8:15, (sala nieznana)
Marlena Winnicka, Mariusz Kończal 1/2 szczegóły
4 każdy czwartek, 10:00 - 10:45, (sala nieznana)
Arkadiusz Kaczyński, Konrad Książczyk 2/2 szczegóły
5 każdy czwartek, 10:45 - 11:30, (sala nieznana)
Arkadiusz Kaczyński, Konrad Książczyk 1/2 szczegóły
6 każdy czwartek, 15:00 - 15:45, (sala nieznana)
Tomasz Kotwica, Konrad Książczyk 2/2 szczegóły
7 każdy czwartek, 16:00 - 16:45, (sala nieznana)
Tomasz Kotwica, Konrad Książczyk 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.