Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne 1400-A2PC-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
- H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
- E. Marszałkowska-Krześ (red.) , Postępowanie cywilne, wyd. Beck, Warszawa 2017.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. Beck, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

W 01 : student opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, zasady i instytucje postępowania cywilnego,

U 0 1: student analizuje i prawidłowo interpretuje przepisy regulujące postępowanie cywilne,

U 02 : student sporządza proste pisma procesowe,

K 01: student ma świadomość celów i funkcji postępowania cywilnego.

Metody i kryteria oceniania:

- praca pisemna w postaci przygotowania wzoru pisma procesowego; ocena pozytywna uwarunkowana jest prawidłowością wzoru pisma pod względem prawnym;

- kolokwium: student udziela odpowiedzi na pytania; ocena zależy od tego, jaki procent możliwych do uzyskania punktów uzyskał student, tj. na ocenę dostateczną - nie mniej niż 50 % , na ocenę dostateczną plus - nie mniej niż 60 %, na ocenę dobrą - nie mniej niż 75 %, na ocenę dobrą plus - nie mniej niż 85 %, na ocenę bardzo dobrą - nie mniej niż 95%. Przy tym do otrzymania oceny pozytywnej (tj. co najmniej dostatecznej) konieczne jest, aby wśród pytań, na które student udzielił prawidłowej odpowiedzi, mieściły się zarówno pytania sprawdzające wiedzę, jak i pytania sprawdzające umiejętności, i to w zakresie wszystkich efektów kształcenia dla przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

2. Pojęcie i rodzaje właściwości sądu w sprawach cywilnych.

3. Pisma procesowe.

4. Pojęcie i rozdaje powództw,

5. Dowody.

6. Przygotowanie projektu pozwu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Mrówczyński 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.