Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-administracja 1400-A2EA-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Itrich-Drabarek J., Kamil Mroczka K. (red. nauk.), Administracja rządowa XXI wieku : szanse, wyzwania i zagrożenia. Vol. 1, Warszawa 2011.
2. Kowalczyk M., E-urząd w komunikacji z obywatelem, Warszawa, 2009
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: metody programowane: z użyciem komputera, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacje multimedialne
Literatura:

1. Szostek D., Adamski D. (red)., e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław 2009.

2. Papińska-Kacperek J., Usługi cyfrowe: perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Łódź 2013.

3. Luterek M., E-government: systemy informacji publicznej, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie przygotowanych prac zaliczeniowych, ustalonych w trakcie zajęć, aktywności i wykonania zadań domowych. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Podstawy prawne i geneza e-usług publicznych w Polsce.

2. Realizacja usług publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. System dostępu do informacji publicznej– BIP.

4. Platforma ePUAP, gov.pl.

5. E-government.

6. Praktyczne i formalne aspekty bezpieczeństwa informacji.

7. Elektroniczny obieg dokumentów. Obieg dokumentów w Urzędzie, klasyfikacja i oznaczani

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tatiana Walkowiak 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.