Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy postępowania cywilnego 1400-PwB35PPC-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - J. Jodłowski , Z. Resich , J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016;
- H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2015;
- E. Marszałkowska-Krześ (red.) , Postępowanie cywilne, Warszawa 2017;
- E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2020.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

W 01: student opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, zasady i instytucje postępowania cywilnego (K_W02, K_W03, K_W09).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne złożone z pytań testowych i pytań otwartych (w razie zaliczenia zdalnego - wyłącznie pytań otwartych). Ocena zależy od tego, jaki procent możliwych do uzyskania punktów uzyskał student, tj. na ocenę dostateczną - nie mniej niż 50 % , na ocenę dostateczną plus - nie mniej niż 60 %, na ocenę dobrą - nie mniej niż 75 %, na ocenę dobrą plus - nie mniej niż 85 %, na ocenę bardzo dobrą - nie mniej niż 95% .

Zakres tematów:

1. Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego.

2. Pojęcie i charakter prawa postępowania cywilnego.

3. Stosunek prawa postępowania cywilnego do materialnego prawa cywilnego.

4. Rodzaje postępowania cywilnego.

5. Źródła prawa postępowania cywilnego.

6. Zasięg obowiązywania norm prawa procesowego.

7. Droga sądowa w sprawach cywilnych i właściwość trybu postępowania rozpoznawczego.

8. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do innych postępowań.

9. Naczelne zasady postępowania cywilnego.

10. Przesłanki postępowania cywilnego.

11. Organizacja i skład sądu w postępowaniu cywilnym.

12. Właściwość sądu w sprawach cywilnych.

13. Referendarz sądowy.

14. Uczestnicy postępowania cywilnego.

15. Pełnomocnictwo procesowe.

16. Udział w postępowaniu podmiotów działających w celu ochrony cudzego prawa podmiotowego.

17. Czynności procesowe.

18. Powództwo i jego rodzaje.

19. Koszty postępowania cywilnego.

20. Wszczęcie postępowania cywilnego. Skutki prawne wniesienia i doręczenia pozwu.

21. Obrona pozwanego w procesie cywilnym.

22. Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego.

23. Dowody. Postępowanie dowodowe.

24. Pojęcie i rodzaje orzeczeń.

25. Wydanie orzeczenia.

26. Rektyfikacja orzeczeń.

27. Prawomocność orzeczeń sądowych.

28. Wykonalność a skuteczność orzeczeń.

29. Zaskarżanie nieprawomocnych orzeczeń .

30.Środki zaskarżania prawomocnych orzeczeń sądowych.

31. Pojęcie i rodzaje spraw gospodarczych.

32. Postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

33. Postępowanie zabezpieczające .

34. Międzynarodowe postępowanie cywilne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Marek Mrówczyński 47/51 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.