Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy postępowania cywilnego 1400-PwB35PPC-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - J. Jodłowski , Z. Resich , J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016;
- H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2015;
- E. Marszałkowska-Krześ (red.) , Postępowanie cywilne, Warszawa 2017;
- E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2020.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

W 01: student opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, zasady i instytucje postępowania cywilnego (K_W02, K_W03, K_W09),

U 01: student odnajduje przepisy z zakresu postępowania cywilnego mające zastosowanie w typowych stanach faktycznych dotyczących spraw w zakresie działalności gospodarczej (K_U04, K_U05),

U 02: student analizuje i prawidłowo interpretuje przepisy z zakresu postępowania cywilnego (K_U04, K_U05),

U 03: student odnajduje i analizuje orzecznictwo i piśmiennictwo z zakresu postępowania cywilnego (K_U06),

U 04: student sporządza typowe pisma procesowe w postępowaniu cywilnym (K_U07),

K 01: student ma świadomość celów i funkcji postępowania cywilnego oraz znaczenia wiedzy o tych celach i funkcjach (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

- praca pisemna w postaci wzoru pisma w postępowaniu; ocena pozytywna uwarunkowana jest prawidłowością wzoru pisma pod względem prawnym;

- prezentacja ustna na zadany temat: ocena zależy od tego, czy student wykazuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowym (dst, dst plus), w zakresie pogłębionym (db, db plus), czy też potrafi ponadto samodzielnie dostrzegać problemy do rozwiązania (bdb);

- kolokwium: student udziela odpowiedzi na pytania; ocena zależy od tego, jaki procent możliwych do uzyskania punktów uzyskał student, tj. na ocenę dostateczną - nie mniej niż 50 % , na ocenę dostateczną plus - nie mniej niż 60 %, na ocenę dobrą - nie mniej niż 75 %, na ocenę dobrą plus - nie mniej niż 85 %, na ocenę bardzo dobrą - nie mniej niż 95%. Przy tym do otrzymania oceny pozytywnej (tj. co najmniej dostatecznej) konieczne jest, aby wśród pytań, na które student udzielił prawidłowej odpowiedzi, mieściły się zarówno pytania sprawdzające wiedzę, jak i pytania sprawdzające umiejętności, i to w zakresie wszystkich efektów kształcenia dla przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

2. Pojęcie i rodzaje właściwości sądu w sprawach cywilnych.

3. Pozew a powództwo

3.1. Pisma procesowe .

3.2. Pojęcie i rodzaje powództw.

3.3. Przygotowanie projektu pozwu.

4. Dowody w postępowaniu cywilnym.

5. Pojęcie i rodzaje orzeczeń.

6. System środków zaskarżenia.

7. Postępowanie zabezpieczające.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Marek Mrówczyński 25/26 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Marek Mrówczyński 22/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.