Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 1400-Ek1PS-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 2002.
2. Głąbicka K., Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, ITE, Radom 2004.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Opis, objaśnienie i wyjaśnienie pojęć i terminologii, dyskusja, metoda przypadków, metoda problemowa oraz prezentacje multimedialne.
Zajęcia realizowane synchronicznymi i asynchronicznymi metodami nauczania zdalnego (e-learning) za pomocą platformy edukacyjnej.

Literatura:

1. Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 2006.

2. Firlit Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.

3. Skrypt prowadzącego o Polityce Społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na podstawie testu z wykorzystaniem platformy Moodle oraz aktywności za zajęciach. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Powyżej 50% nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Teoretyczne aspekty kwestii społecznych.

2. Uwarunkowania ekonomiczne polityki społecznej.

3. Uwarunkowania demograficzne polityki społecznej.

4. Wartości, cele i zasady polityki społecznej w zakresie rozszerzonym.

5. System ubezpieczeń społecznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Skinder 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.