Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny w języku obcym SDR-2-SM-WM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: materiały nutowe wybranych utworów muzycznych

Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną, praca z tekstem na platformie e-learningowej
Literatura:

- N. Harnoncourt, Baroque Music Today : Music As Speech, Ways to a New

Understanding of Music, Residenz Verlag 1983.

- P. Hillier, English Romantic Partsongs, Oxford University Press 1986

- R. Donington, Baroque Music – Style and performace

London: Faber 1982

- The interpretation of early music London: 1989

- Pozycje internetowe dotyczace szerokopojetej sztuki muzycznej w języku

angielskim.

Efekty uczenia się:

Ramowe efekty uczenia się:

• zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

• zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

• potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

• potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Szczegółowe efekty uczenia się:

• zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny artystycznej sztuki muzyczne, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki chóralnej

• zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscypliny artystycznej, w których odbywa się kształcenie

• potrafi komunikować się w j. angielskim na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i artystycznym

• potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiają-cym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku artystycznym, związanym z dyscypliną sztuki muzyczne, ze szczególnym uwzględnieniem chóralistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wiadomości uzyskanych na wykładzie oraz na podstawie analizy literatury przedmiotowej

Zakres tematów:

• Muzyka chóralna – repertuar chórów akademickich

• Problematyka wykonawcza utworów chóralnych wybranych kompozytorów na przestrzeni wieków

• Dzieła wokalno-instrumentalne w repertuarze chórów akademickich

• Wojciech Kilar – kompozytor kompletny

• Festiwal Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie” w latach 2008-2019 – spojrzenie organizatora

• Główne tendencje rozwojowe w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Komorowski, Bernard Mendlik 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.