Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych SDR-1-SzM-MBN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1970
Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych,
Warszawa 1989
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Uniwersytet Gdański 2001
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: poradnik dla studentów, Warszawa
2000

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład monograficzny
Metody problemowe
Metody seminaryjne
Metody pracy ze źródłami

Literatura:

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1997

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i

jakościowe, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Ramowe efekty uczenia się:

• zna i rozumie metodologię badań naukowych

• zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów

– światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia

ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny

naukowej lub artystycznej

• zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub

artystycznych, w których odbywa się kształcenie

Szczegółowe efekty uczenia się:

Przedmiot jest przygotowaniem do badań empirycznych.

Główne efekty to: zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności, które na podstawie literatury i przeprowadzonych ćwiczeń, przygotują doktoranta do przeprowadzenia badań empirycznych, analizy ilościowej i jakościowej przeprowadzonych badań, wnioskowania końcowego i napisania pracy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie pracy pisemnej

Dokonanie na piśmie analizy przeprowadzonych badań

Zakres tematów:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- Zasad przeprowadzania badań naukowych

- Wyszukiwania i korzystania z literatury naukowej

- Etapów badania naukowego

- Metodologii badań pedagogicznych

- Napisania wywodu naukowego w oparciu o literaturę dotyczącą wybranego

tematu

- Przeprowadzenia badań empirycznych opartych na technice obserwacji,

wywiadu, ankiety, analizy dokumentów

- Analizowania ilościowego i jakościowego wyników badań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Janosz 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.