Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zjawiska optyczne w badaniach kryminalistycznych 1300-FZ36ZOwBKr-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://paprocki.net/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, krytyczna ocena i analiza, eksperyment -analiza
Literatura:

1. Rusek A.; Podstawy elektroniki; WSiP; Warszawa 1985.

2. B.M. Oliver, J.M. Cage, Pomiary i przyrządy elektroniczne, WKiŁ, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

K_W01,K_W03, K_W04, K_W09, K_W07, K_U08, K_U01, K_U04, K_U07

1. posiada podstawową wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia metod fizycznych stosowanych w kryminalistyce (P_W01)

2. rozumie specyfikę pracy w laboratorium fizycznym, zna techniki tej pracy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (P_W02)

3. zna podstawowe pojęcia, definicje i aparaturę stosowaną w badaniach spektroskopowych (P_W03)

4. potrafi mówić o zagadnieniach fizycznych zrozumiałym, potocznym językiem (P_U01)

5. potrafi integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów fizyki, szczególnie podczas rozwiązywania kompleksowych problemów praktycznych (P_U02)

6. potrafi przeprowadzić i zinterpretować w podstawowym zakresie badania z obszaru optycznych metod pomiarowych stosowanych w specjalistycznych laboratoriach, również kryminalistycznych (P_U03)

K_K02, K_K03

1. potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (P_K01)

2. potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (P_K02)

Metody i kryteria oceniania:

5 Student w sposób prawidłowy wykonał wszystkie przewidziane pro-gramem ćwiczenia, był zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie oraz rzeczowo uczestniczył w rozwiązywaniu problemów na zajęciach.

4 Student w sposób prawidłowy wykonał większość przewidzianych programem ćwiczeń i był zawsze przygotowany do zajęć; ponadto uczestniczył w rozwiązywaniu problemów na zajęciach w sposób aktywny.

3 Student wykonał większość przewidzianych programem ćwiczeń i uzyskał oceny pozytywne, był zawsze w stopniu wystarczającym przygotowany do bieżących ćwiczeń; opuszcza się z przyczyn losowych nie wykonanie jednego ćwiczenia.

2 Nie spełnił wymienionych powyżej warunków lub w sposób nieusprawiedliwiony nie wykonał więcej niż 30% ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Spektroskopia Ramana

a. Identyfikacja składu mieszanin cieczy,

b. Identyfikacja i analiza porównawcza ciał krystalicznych.

2. Katodoluminescencja

a. Analiza porównawcza diamentów naturalnych i syntetycznych

3. Spektroskopia z wykorzystaniem energii rozproszonej (EDS)

a. Analiza porównawcza banknotów oraz papieru książek z różnych epok i różnych krajów

b. Analiza jakości i składu stopów metali

c. Badanie autentyczności banknotów metodą widm odbicia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Kazimierz Paprocki 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.