Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika 1000-FP-N23PedNE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Babula S. (2012). Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co: W: G. Mazurkiewicz (red.), "Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy" (s. 297-310). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nowosad I., Szymański M. J. (red.). (2001). "Nauczyciele
i rodzice. Współpraca w wychowaniu". Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

Appelt K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), "Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa" (s. 259-301). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzezińska A. I., Lutomski G., Smykowski B. (red.). (1995). "Dziecko wśród rówieśników i dorosłych". Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Filipiak E., Szymczak J. (2014). Edukacja szkolna. Środkowy wiek szkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Seria III Edukacja. Tom 4, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2014). Opieka i wychowanie. Środkowy wiek szkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Seria II Opieka i wychowanie. Tom 4, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Janowski A. (2002). Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa: FRASZKA EDUKACYJNA.

Wiliński P. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), "Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa" (s. 259-301). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pedagogika. Podręcznik akademicki. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, Warszawa 2019

Tchorzewski A., Wstęp do teorii wychowania. Kraków 2018

Efekty uczenia się:

W01

W02

W03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Specyfika bycia i uczenia się z rówieśnikami oraz od rówieśników.

2. Znaczenie strategii uczenia się dla adaptacji ucznia w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

3. Nauczyciel w roli diagnosty środowiska dydaktyczno-wychowawczego.

4. Program wychowawczy jako projekt wspierania: (1) uczniów w byciu i stawaniu się świadomymi własnych praw, obowiązków, mozliwości, zdolności, predyspozycji, szans i zagrożeń uczestnikami życia rodzinnego i społeczno-kulturalnego (2) środowiska rodzinnego uczniów i współpracy z rodzicami/opiekunami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Adam Mroczkowski 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.