Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach 1300-Mt1NM-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa - stal, WNT, Warszawa 2004.
2. Dobrzański L., A.: Materiały inżynierskie i projektowanie mate-riałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2006.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

1. Ashby M.F., Jones D.R.H.: Materiały inżynierskie, WNT, War-szawa 1996.

2. Ciszewski B., Przetakiewicz W.: Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, W-wa 1993.

3. Dobrzański L.A.: Metalowe materiały inżynierskie, WNT Warszawa 2004.

4. Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, Warszawa 2004.

5. Pampuch R.: Współczesne materiały ceramiczne, AGH UWND, Kraków 2005

6. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa 2000.

7. Rudnik S.: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1998,

8. Żenkiewicz M., Stepczyńska M., Karasiewicz T., Moraczewski K., Rytlewski P.: Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

Efekty uczenia się:

W1. ma podstawową wiedzę o materiałach stosowanych w technice w zakresie budowy, struktury, właściwości materiałów,

W2. zna elementarne metody pomiaru właściwości materiałów,

W3. zna podstawowe metody projektowania i doboru materia-łów,

W4. rozumie jaki jest cykl życia materiałów,

K1. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty doboru materiałów, w tym wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność.

Metody i kryteria oceniania:

Zakłada się, że Student powinien opanować co najmniej 60% każdego z efektów kształcenia, uzyskując łącznie z egzaminu:

- od 60 do 70% - uzyskuje ocenę: dostateczny (3,0)

- od 70-75% - uzyskuje ocenę: dostateczny plus (3,5)

- od 75-80% - uzyskuje ocenę: dobry (4,0)

- od 80-90% - uzyskuje ocenę: dobry plus (4,5)

- od 90% - uzyskuje ocenę: bardzo dobry (5,0)

Zakres tematów:

Wybrane zagadnienia z fizyki metali. Podstawowe pojęcia. Charakterystyka właściwości metali.

Rodzaje wiązań międzyatomowych i międzycząsteczkowych, krystalizacja.

Budowa okresowego układu pierwiastków w układzie kwantowym.

Odkształcenie i rekrystalizacja.

Ogólne wiadomości o stopach metali. Przemiany w stanie stałym.

Metale nieżelazne i ich stopy.

Materiały spiekane.

Mechanizmy zużycia oraz korozja metali i stopów.

Materiały naturalne i inżynierskie – porównanie struktury, właściwości i zastosowań.

Źródła informacji o materiałach: niszczące/nieniszczące, bezpośrednie/pośrednie metody badań.

Zasady wyznaczania efektywnych właściwości materiałowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 17:00 - 19:15, (sala nieznana)
Tomasz Karasiewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.