Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój technologii fermentacyjnych 1200-Bt11RTF-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - Fermentation microbiology and biotechnology, El-Mansi, E.M.T. i in., CRC Press, 2012.
- Biotechnology of ethanol, Roehr, M., Kosaric, N., Pieper, H. J. ,Vardar-Sukan F., WILEY-VCH, 2001,
- Handbook of enology, Vol. 2, The chemistry of Wine, Ribereau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D., John Wiley & Sons, Ltd, 2006.
- Czasopisma dostępne w elektronicznych bazach naukowych Elsevier, Springer, Wiley.
- Czasopisma, których treści związane są realizowanymi zajęciami laboratoryjnymi np. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., itp.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład w trybie zdalnym, prezentacje multimedialne
Literatura:

- Gorzelnictwo i drożdżownictwo – Jarosz K., Jarociński J., WSiP, W-wa 1994.

- Biotechnologia żywności- praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Arnolda Repsa, WNT, Warszawa 2003.

- Mikrobiologia techniczna. Tom 1 – Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2007.

- Mikrobiologia techniczna. Tom 2 – Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2008.

Wybrane publikacje naukowe:

- Sapińska E., Balcerek M., Pielech-Przybylska K., 2013, Alcoholic fermentation of high-gravity corn mashes with the addition of supportive enzymes. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 88, 2152–2158.

- Kotarska K., Czupryński B., Kłosowski G., 2006. Effect of various activators on the course of alcoholic fermentation. Journal of Food Engineering 77(4), 965-971.

- Perez-Carrillo E., Serna-Saldivar S.O., Chuck-Hernandez C., Cortes-Callejas, M.L., 2012, Addition of protease during starch liquefaction affects free amino nitrogen, fusel alcohols and ethanol production of fermented maize and whole and decorticated sorghum mashes. Biochemical Engineering Journal, 67(15), 1-9.

- Kłosowski G., Czupryński B., Wolska M., 2006. Characteristics of alcoholic fermentation with application of Saccharomyces cerevisiae yeasts: As-4 strain and I-7-43 fusant with amylolytic properties. Journal of Food Engineering 76(4), 500-505.

- Kawa-Rygielska J., Pietrzak W., Czubaszek A., 2012, Characterization of fermentation of waste wheat-rye bread mashes with the addition of complex enzymatic preparations. Biomass and Bioenergy, 44, 17-22.

- Kłosowski G., Mikulski D., Czupryński B., Kotarska K., 2010. Characterisation of fermentation of high-gravity maize mashes with the application of pullulanase, proteolytic enzymes and enzymes degrading non-starch polysaccharides. Journal of Bioscience and Bioengineering 109, 466-471.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - zna rozwiązania służące optymalizacji operacji i procesów jednostkowych w procesach fermentacyjnych

W02 - wskazuje możliwości wykorzystania różnych preparatów enzymatycznych w celu poprawy przebiegu procesów fermentacyjnych

W03 - potrafi określić wpływ wybranych substancji oraz technologii produkcji na wydajność procesu fermentacji oraz aktywność fermentacyjną mikroorganizmów

Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw wykorzystania technologii fermentacyjnych w przemyśle, oraz potrzeby optymalizacji procesów biotechnologicznych

Metody i kryteria oceniania:

1. egzamin pisemny - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte

2. skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

- Wykorzystanie podłoży fermentacyjnych o podwyższonym ekstrakcie. Definicja podłoży fermentacyjnych o podwyższonym ekstrakcie. Możliwości poprawy produktywności fermentacji.

- Stymulatory i inhibitory procesów fermentacyjnych. Wpływ substancji biologicznie czynnych na przebieg procesów fermentacyjnych. Obecność inhibitorów fermentacji alkoholowej jako jeden z powodów obniżenia wydajności fermentacji.

- Technologie enzymatyczne w procesach fermentacyjnych. Wspomagające enzymy poprawiające przebieg procesu fermentacji. Możliwości wykorzystania różnych preparatów enzymatycznych.

- Dobór surowca wykorzystywanego do produkcji alkoholu etylowego. Wpływ surowca na przebieg i wydajność fermentacji oraz jakość otrzymanego destylatu.

- Immobilizacja mikroorganizmów oraz biokatalizatorów jako metoda optymalizacji procesu fermentacji. Wpływ zastosowania immobilizacji na przebieg fermentacji.

- Wykorzystanie nowych szczepów drożdży otrzymywanych metodami inżynierii komórkowej i genetycznej w procesach fermentacyjnych.

- Produkcja bioetanolu celulozowego. Charakterystyka surowców i metod obróbki wstępnej. Inhibitory procesu fermentacji. Opis mikroorganizmów zdolnych do fermentacji heksoz i pentoz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, (sala nieznana)
Grzegorz Kłosowski 0/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.