Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej 1200-Bt24Owpi-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Adamczak A., Gędłek M.: Znaki towarowe
w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, 2009.
- Adamczak A., Dobosz E., Gędłek M.: Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, 2009.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład w trybie zdalnym
Literatura:

-E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.) Prawo własności przemysłowej. Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

-Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

-Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni. www.prawokultury.pl/kurs/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - posiada elementarną wiedzę odnośnie ochrony prawnej dóbr własności przemysłowej tj. projektów wynalazczych oraz oznaczeń handlowych (czas ochrony, koszty, umowy dotyczące przeniesienia praw własności przemysłowej, konsekwencje naruszenia prawa własności przemysłowej).

W02 - zna procedurę rejestracyjną przedmiotów własności przemysłowej w skali krajowej i międzynarodowej.

W03 - wskazuje możliwości ochrony prawnej baz danych oraz przedstawia metody zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle obowiązującego prawa.

Kompetencje:

K01 - ma zdolność do prawidłowego rozstrzygania kwestii związanych z prawami własności przemysłowej, ich skutków prawnych, etycznych i społecznych oraz z odpowiedzialnością ponoszoną w przypadku ich naruszenia.

K02 - wykazuje wrażliwość na problemy społeczne, etyczne oraz ekonomiczne związane z przedmiotami własności przemysłowej oraz dostrzega ich wielowymiarowy charakter.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie pisemne - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte

2. Skala oceniania:

od 51% do 60% punktów – dst

od 61% do 70% punktów – dst+,

od 71% do 80% punktów – db,

od 81% do 90% punktów – db+,

od 91% punktów - bdb.

3. Ocena końcowa jest składową oceny uzyskanej z testu (90%) oraz aktywności studenta na platformie e-learningowej (10%) w trakcie trwania kursu.

Zakres tematów:

1. Pojęcie własności przemysłowej. Przedmioty ochrony prawem własności przemysłowej tj. projekty wynalazcze (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie) oraz oznaczenia handlowe (znaki towarowe, oznaczenia geograficzne).

2. Ograniczenia dotyczące praw własności przemysłowej wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej z 2000 r.

3. Procedura rejestracyjna dóbr własności przemysłowej o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

4. Umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej. Umowy licencyjne.

5. Konsekwencje naruszenia praw własności przemysłowej.

6. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochrona baz danych w aspekcie ochrony prawnej przedmiotów własności przemysłowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kłosowski 0/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.