Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia i konflikty ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN-EK-35-ZKE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia i konflikty ekologiczne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nartsiss Shukuralieva, Czesław Wodzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Panciszko
Prowadzący grup: Barbara Panciszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07 Ma podstawową wiedzę w ujęciu historycznym i współczesnym o normach prawnych, formalnych i nieformalnych kodeksach etycznych, regulacjach wewnętrznych, zasadach postępowania obowiązujących w instytucjach publicznych ochrony bezpieczeństwa narodowego. Ma podstawową wiedzę o zasadach organizacji tych instytucji publicznych, ich strukturze organizacyjnej, źródłach finansowania.

K_W08 Ma podstawową wiedzę na temat historii władz, organów i instytucji realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego. Zna podstawowe przyczyny zachodzących zmian i ich skutków w wymiarze międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

K_U07 Analizuje konkretne stany faktyczne i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie ich rozstrzygnięcia przy pomocy instrumentów prawnych, politycznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

K_K03 Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student identyfikuje podstawowe zagrożenia ekologiczne, ma podstawową wiedzę na temat ekologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Wodzikowski
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Czesław Wodzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.