Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka ekologiczna na poziomie lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN-EK-36-PE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka ekologiczna na poziomie lokalnym
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: 3 rok, 6 sem., kier. bezpieczeństwo narodowe, spec. bezpieczeństwo ekologiczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Czesław Wodzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Wodzikowski
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Wojciech Trempała, Czesław Wodzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

PEnPL_W01 – posiada podstawową wiedzę na temat roli organizacji społecznych, inicjatyw społecznych i działalności samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego.

PEnPL_W02 – ma wiedzę z zakresu polityki ochrony środowiska, jej wdrażania na poziomie lokalnym.

PEnPL_W03 - zna cele, zasady oraz instrumenty polityki ekologicznej na poziomie lokalnym.

PEnPL_U01 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności analizowania dokumentów koniecznych do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem ekologicznym na poziomie lokalnym.

PEnPL_U02 - potrafi formułować poglądy w sprawach ochrony środowiska na poziomie lokalnym.

PEnPL_U03 – posiada podstawowe umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych związanych z polityką ekologiczną na poziomie lokalnym.

PEnPL_K01- potrafi współdziałać i pracować na rzecz popularyzacji działań i przedsięwzięć związanych z budowaniem programów oraz dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem ekologicznym na poziome lokalnym.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekologii, prawa samorządu terytorialnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.