Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN-S-36-PZR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: 3 rok, 6 sem., kier. bezpieczeństwo narodowe, spec. bezpieczeństwo społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

 W01 Ma podstawową wiedzę na temat głównych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, ich zadań i uprawnień.

 W02 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o najważniejszych organizacjach międzynarodowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, do których należy Polska.

 W03 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w skali kraju i społeczności lokalnej.

 U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne i społeczne mające wpływ na zrównoważony rozwój.

 U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek ze zrównoważonym rozwojem, oraz wykorzystania instrumentów organizacyjnych do rozstrzygania sprzeczności interesów na tym tle.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Wodzikowski
Prowadzący grup: Czesław Wodzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Trempała
Prowadzący grup: Agnieszka Pazderska, Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

 PZR_W01 Ma podstawową wiedzę na temat głównych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, ich zadań i uprawnień [K_W02].

 PZR_W02 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o najważniejszych organizacjach międzynarodowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, do których należy Polska [K_W03].

 PZR_W03 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w skali kraju i społeczności lokalnej [K_W04].

 PZR_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne i społeczne mające wpływ na zrównoważony rozwój [K_U01, K_U07, K_U08].

 PZR_U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek ze zrównoważonym rozwojem, oraz wykorzystania instrumentów organizacyjnych do rozstrzygania sprzeczności interesów na tym tle [K_U07].

PZR_K01 Projektuje programy edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju [K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.