Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1914 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11HP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski po 1914 roku
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zaćmiński
Prowadzący grup: Jan Waskan, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – ma uporządkowaną wiedzę obejmującą faktografię, mechanizmy oraz czynniki wewnętrzne i zewnętrzne determinujące historię państwa i społeczeństwa polskiego w X XX wieku (K_W07); W02 - posiada uporządkowaną wiedzę ogólną na temat życia społecznego, organizacji państwa, polskiego, instytucji politycznych, gospodarczych i społecznych oraz norm politycznych i prawnych (K_W08).

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 - umie zidentyfikować problem z zakresu historii Polski XX, wyjaśnić go i przeprowadzić rzeczową analizę krytyczną w formie ustnej oraz pisemnej (K_U03); U02 - formułuje, wyraża i argumentuje własne oceny ważniejszych wydarzeń historycznych w aspekcie przyczynowo-skutkowym (K_U08).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość wagi procesów historycznych dla aktualnego i potencjalnego bezpieczeństwa państwa (K_K06).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać zakres wiedzy/umiejętności/ i innych kompetencji zdobytych w szkole ponadgimnazjalnej. Powinien znać podstawowe fakty i wydarzenia z historii Polski i powszechnej XX wieku, rozpoznać podstawowe problemy oraz mieć opanowane umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.