Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11NOP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i prawie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jastrzębski
Prowadzący grup: Marcin Jastrzębski, Przemysław Radziszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02, K_W03, K_W07

Wiedza:

W01. charakteryzuje pojęcia państwa i jego funkcji, przeobrażeń ustroju społecznego w państwie; a także pojęcia prawa i działania systemu organów państwowych w ramach porządku normatywnego i umiejscowienie norm w systemie prawnym

W02. opisuje podstawowe instytucje polskiego prawa konstytucyjnego oraz organy naczelne w RP

W03. porządkuje różnorodne formy państwa i reżimy polityczne; zagadnienia dotyczące stosunku prawnego, źródeł prawa

W4. definiuje treść podstawowych, konstytucyjnie chronionych praw człowiekaK_U05, K_U08, K_U09

Umiejętności:

U01. analizuje podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu teorii państwa i prawa,;

U02. interpretuje, w podstawowym zakresie orzecznictwo sądowe

U03. analizuje teksty prawne


K_K01 Kompetencje społeczne:

K01. ma aktywną postawę w przypadku łamania prawa

K02. postępuje zgodnie z porządkiem prawnym

K03. jest wrażliwy na krzywdę innych ludzi


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza o społeczeństwie, podstawy prawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kuczur
Prowadzący grup: Marcin Jastrzębski, Tomasz Kuczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kuczur
Prowadzący grup: Marcin Jastrzębski, Tomasz Kuczur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.