Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka bezpieczeństwa w teorii polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11PBTP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problematyka bezpieczeństwa w teorii polityki
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Prowadzący grup: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:


K_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym, usytuowaniu wśród nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie narodowym z innymi dyscyplinami wiedzy. Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia badań nad bezpieczeństwem dla kierunku studiów.

K_W06 Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach badania bezpieczeństwa stosowanych także przez inne dyscypliny wiedzy zaliczanych do nauk społecznych. Wie, gdzie i jak pozyskiwać dane urzędowe, głównie o charakterze aktów normatywnych, sprawozdawcze i planistyczne. Ma wiedzę o podstawowych zbiorach danych. Wie skąd pozyskiwać dane statystyczne i ma podstawową wiedzę o rodzajach statystyk, ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem. Posiada podstawową wiedzę o badaniach sondażowych i ich znaczeniu dla badań nad bezpieczeństwem. Zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem.


Umiejętności:


K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.

K_U09 Posiada umiejętność przygotowania w języku polskim typowych dokumentów administracyjnych w sprawach bezpieczeństwa, takich jak np. podanie, decyzja administracyjna, postanowienie, notatka urzędowa, pokwitowanie, protokół, sprawozdanie oraz rozumie treść tych dokumentów sporządzonych w jednym języku obcym.


Kompetencje:


K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje wiedzy. Wie, że prawo jest ciągle zmieniane, plany mają ograniczoną czasowo ważność, wiedzę się rozwija.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Prowadzący grup: Joanna Wieczorek-Orlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:


K_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, zakresie badawczym, usytuowaniu wśród nauk społecznych oraz relacjach nauki o bezpieczeństwie narodowym z innymi dyscyplinami wiedzy. Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia badań nad bezpieczeństwem dla kierunku studiów.

K_W06 Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach badania bezpieczeństwa stosowanych także przez inne dyscypliny wiedzy zaliczanych do nauk społecznych. Wie, gdzie i jak pozyskiwać dane urzędowe, głównie o charakterze aktów normatywnych, sprawozdawcze i planistyczne. Ma wiedzę o podstawowych zbiorach danych. Wie skąd pozyskiwać dane statystyczne i ma podstawową wiedzę o rodzajach statystyk, ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem. Posiada podstawową wiedzę o badaniach sondażowych i ich znaczeniu dla badań nad bezpieczeństwem. Zna znaczenie podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem.


Umiejętności:


K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań.

K_U09 Posiada umiejętność przygotowania w języku polskim typowych dokumentów administracyjnych w sprawach bezpieczeństwa, takich jak np. podanie, decyzja administracyjna, postanowienie, notatka urzędowa, pokwitowanie, protokół, sprawozdanie oraz rozumie treść tych dokumentów sporządzonych w jednym języku obcym.


Kompetencje:


K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje wiedzy. Wie, że prawo jest ciągle zmieniane, plany mają ograniczoną czasowo ważność, wiedzę się rozwija.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza dotycząca aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.