Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o polityce i bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN12WNP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o polityce i bezpieczeństwie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek bezpieczeństwo narodowe, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pierzchalski
Prowadzący grup: Filip Pierzchalski, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nartsiss Shukuralieva
Prowadzący grup: Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

W01, Ma podstawową wiedzę w zakresie nauki o polityce i bezpieczeństwie.

W02, Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii politycznej i bezpieczeństwa

W03, Ma podstawową wiedzę w zakresie ideologii politycznej.

W04, Ma podstawową wiedzę w problematyce rządów, systemów i ustrojów.

W04, Ma podstawową wiedzę w problematyce reprezentacji, wyborów i głosowania.

W05, Ma podstawową wiedzę w zakresie realizacji polityki państwowej.


W zakresie umiejętności:

U01, Analizuje zjawiska społeczno-polityczne w kontekście problematyki nauki o polityce i bezpieczeństwa.

U02, Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie nauki o polityce i bezpieczeństwa.

U03, Potrafi pozyskiwać informacje z prasy, baz danych, Internetu, w zakresie nauki o polityce.


W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauki o polityce i bezpieczeństwie.

K02, Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką nauki o polityce i bezpieczeństwie.

K03, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji w zakresie nauki o polityce i bezpieczeństwie.

K04, Jest pokorny wobec źródeł i świadomy ich specyfiki, a zarazem odważnie formułuje myśli i pomysły badawcze w zakresie nauki o polityce i bezpieczeństwie.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nartsiss Shukuralieva
Prowadzący grup: Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

W01, Ma podstawową wiedzę w zakresie nauki o polityce i bezpieczeństwie.

W02, Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii politycznej i bezpieczeństwa

W03, Ma podstawową wiedzę w zakresie ideologii politycznej.

W04, Ma podstawową wiedzę w problematyce rządów, systemów i ustrojów.

W04, Ma podstawową wiedzę w problematyce reprezentacji, wyborów i głosowania.

W05, Ma podstawową wiedzę w zakresie realizacji polityki państwowej.


W zakresie umiejętności:

U01, Analizuje zjawiska społeczno-polityczne w kontekście problematyki nauki o polityce i bezpieczeństwa.

U02, Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie nauki o polityce i bezpieczeństwa.

U03, Potrafi pozyskiwać informacje z prasy, baz danych, Internetu, w zakresie nauki o polityce.


W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauki o polityce i bezpieczeństwie.

K02, Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką nauki o polityce i bezpieczeństwie.

K03, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji w zakresie nauki o polityce i bezpieczeństwie.

K04, Jest pokorny wobec źródeł i świadomy ich specyfiki, a zarazem odważnie formułuje myśli i pomysły badawcze w zakresie nauki o polityce i bezpieczeństwie.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.