Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terroryzm międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN23TM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terroryzm międzynarodowy
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Radziszewski, Ryszard Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Wiśniewski
Prowadzący grup: Przemysław Radziszewski, Ryszard Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pieczywok
Prowadzący grup: Andrzej Pieczywok, Kamila Sierzputowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 - Ma podstawową wiedzę na temat władz, instytucji, organów, podmiotów prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Ma podstawową wiedzę o zadaniach, uprawnieniach, zakresie działania służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa terrorystycznego.

K_W03 - Ma podstawową wiedzę na temat relacji między władzami, organami, instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie bezpieczeństwa narodowego w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o międzynarodowym systemie bezpieczeństwa terrorystycznego, najważniejszych organizacjach międzynarodowych, do których należy Polska i jej instytucje.

K_W05 - Ma podstawową wiedzę w wymiarze historycznym i współczesnym o zagrożeniach terrorystycznych.

K_U01 - Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska dotyczące terroryzmu politycznego, społecznego, ekonomicznego i zmiany mających wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w zakresie bezpieczeństwa.

K_U03 - Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i zagrożeń terrorystycznych dla bezpieczeństwa narodowego.

K_U04 - Potrafi prognozować zagrożenia terrorystyczne będące wynikiem procesów i zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych, technicznych, prawnych i kulturowych.

K_K02 - Potrafi współdziałać i pracować w zespołach składających się ze specjalistów z różnych służb i podmiotów zajmujących się zagrożeniami terrorystycznymi.

K_K03 - Rozumie znaczenie priorytetów i potrafi je wskazać w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi międzynarodowemu.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Polityka bezpieczeństwa, problemy współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pieczywok
Prowadzący grup: Andrzej Pieczywok, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.