Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN35-SL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Aleksandra Ciżmowska, Tomasz Kuczur, Kamila Sierzputowska, Jan Waskan, Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Aleksandra Ciżmowska, Tomasz Kuczur, Kamila Sierzputowska, Jan Waskan, Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jureńczyk, Andrzej Papuziński, Sławomir Sadowski, Jan Waskan, Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Łukasz Jureńczyk, Andrzej Papuziński, Sławomir Sadowski, Jan Waskan, Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 opanował zasadnicze elementy wiedzy z dziedziny, z której przygotowuje pracę..

W02 zna podstawową literaturę przedmiotu z dziedziny obejmującej tematykę pracy.

W03 zna podstawy metodologii konstrukcji pracy oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy.

U01 umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy, wskazać problemy i pytania badawcze.

U02 umie zastosować znane metody i techniki badawcze w procedurze realizacji własnego badania w oparciu o dane wtórne.

U03 potrafi rozwiązać określony problem badawczy analizując i interpretując uzyskane wyniki oraz wyciągając z nich wnioski, a także opanował umiejętność pisania tekstu naukowego.

K01 samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi.

K02 aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej i korzysta z zaproponowanych w trakcie dyskusji sugestii.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczenie semestrów I-III

Pozytywna oceny z przedmiotów: Wstęp do nauki o polityce i bezpieczeństwie,

Ochrona własności intelektualnej

Wybór seminarium zgodnie z kierunkiem i specjalnościa studiów


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pieczywok, Wojciech Trempała, Jan Waskan, Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Andrzej Pieczywok, Wojciech Trempała, Marcin Wałdoch, Jan Waskan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna kluczowe kategorie pojęciowe i narzędzia wykorzystywane w ilościowych i jakościowych projektach badawczych dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego.

K_W06 - Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach badania bezpieczeństwa stosowanych także przez inne dyscypliny wiedzy zaliczanych do nauk społecznych.

K_W10 - Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych.

K_U01 - Potrafi przygotować pracę licencjacką zgodnie z wymogami formalnymi i metodologicznymi z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i

pozyskanych dokumentów i danych

K_U02 - Posiada umiejętność prowadzenia podstawowych działań statystycznych oraz umiejętność analizy źródeł tekstowych z zakresu bezpieczeństwa.

K_K01 - Potrafi pozyskiwać dane dotyczące problematyki związanej z bezpieczeństwem oraz weryfikować ich prawdziwość.

K_K06 - Potrafi pozyskiwać dane do badania bezpieczeństwa . Wie jak takie dane pozyskiwać, kto jest ich depozytariuszem, jak o nie występować, jaką mają wartość dla badań i budowania programów ochrony bezpieczeństwa. Wie jak weryfikować wiarygodność takich danych.

K_K07 - Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do elastycznego podejmowania wyzwań zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje informacje medialne.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Teoria i polityka bezpieczeństwa, System bezpieczeństwa narodowego, Strategia bezpieczeństw RP, Ochrona własności intelektualnej, Logika, bezpieczeństwo ekologiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jurkiewicz, Joanna Wieczorek-Orlikowska
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Marcin Jastrzębski, Wojciech Jurkiewicz, Izabela Kapsa, Małgorzata Sikora-Gaca, Joanna Wieczorek-Orlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.