Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D11ZwM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w mediach
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01

K_W01 - Zna teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących w mediach, zwłaszcza nowych mediach i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym oraz wie jaki jest wpływu procesów globalizacji i zróżnicowania kulturowego na funkcjonowanie instytucji medialnych.

W02

K_W04 - Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie.

U01

K-U03 - Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy zjawisk, posiada umiejętność prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach.

U02

K_U11 – potrafi w sposób profesjonalny i pogłębiony prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej.

K_K04 – Potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętego przez siebie i innych działania. Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności.

K02

K_K09 - Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczone studia I stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Roman Pawlak, Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01

K_W01 - Zna teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących w mediach, zwłaszcza nowych mediach i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym oraz wie jaki jest wpływu procesów globalizacji i zróżnicowania kulturowego na funkcjonowanie instytucji medialnych.

W02

K_W04 - Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie.

U01

K-U03 - Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy zjawisk, posiada umiejętność prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach.

U02

K_U11 – potrafi w sposób profesjonalny i pogłębiony prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej.

K_K04 – Potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętego przez siebie i innych działania. Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności.

K02

K_K09 - Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczone studia I stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Roman Pawlak, Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01

K_W01 - Zna teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących w mediach, zwłaszcza nowych mediach i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym oraz wie jaki jest wpływu procesów globalizacji i zróżnicowania kulturowego na funkcjonowanie instytucji medialnych.

W02

K_W04 - Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie.

U01

K-U03 - Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy zjawisk, posiada umiejętność prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach.

U02

K_U11 – potrafi w sposób profesjonalny i pogłębiony prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej.

K_K04 – Potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętego przez siebie i innych działania. Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności.

K02

K_K09 - Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczone studia I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.