Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D12DMTC-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo multimedialne - technologie cyfrowe
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 2, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - opisuje i objaśnia podstawową wiedzę z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowania humanistyki drugiej generacji, ukierunkowuje tę wiedzę na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności – np. kulturalnej, medialnej i edytorskiej


K_W03 - omawia podstawową wiedzę o powiązaniach poszczególnych dziedzin naukowych, właściwych dla studiowania humanistyki drugiej generacji, o interdyscyplinarnym charakterze i o pograniczu wielu zagadnień humanistycznych i społecznych, a także o ich związkach z nowymi mediami, zwłaszcza Internetem (komunikacja i media, wiedza i informacja, literatura i formy piśmiennictwa etc.)


K_W05 Zna poszczególne rodzaje i gatunki dziennikarskie, ich genezę, proces kształtowania i różnice między nimi.


K_U08 - wyszukuje, selekcjonuje, gromadzi, analizuje różnorodne zasoby wiedzy i informacji, umiejętnie je przetwarza i udostępnia


K_U08 - wyszukuje, selekcjonuje, gromadzi, analizuje różnorodne zasoby wiedzy i informacji, umiejętnie je przetwarza i udostępnia


K_K01 Stosuje się w pracy do poznanych i przyswojonych norm prawnych i zasad etyki ogólnej oraz zawodowej.


K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


K_K09 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania związane z pracą w instytucjach medialnych.


-----------------------------------------


W01 – student zna podstawowe formy dziennikarskie oraz rodzaje mediów


W02 – student zna ważniejsze polskie

czasopisma i portale – ich charakterystykę i cele.


W05 Zna poszczególne rodzaje i gatunki dziennikarskie, ich genezę, proces kształtowania i różnice między nimi.


U01, U08 – student sprawnie wyszukuje informacje potrzebne do stworzenia materiału dziennikarskiego.


U11, U12 – student potrafi zaprojektować czasopismo, portal, bloga, wideobloga, stream, a także zaplanować ich zawartość (content).


K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie


K02, K09 – skutecznie komunikuje się z zespołem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pieńkowski
Prowadzący grup: Piotr Pieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - opisuje i objaśnia podstawową wiedzę z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowania humanistyki drugiej generacji, ukierunkowuje tę wiedzę na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności – np. kulturalnej, medialnej i edytorskiej


K_W03 - omawia podstawową wiedzę o powiązaniach poszczególnych dziedzin naukowych, właściwych dla studiowania humanistyki drugiej generacji, o interdyscyplinarnym charakterze i o pograniczu wielu zagadnień humanistycznych i społecznych, a także o ich związkach z nowymi mediami, zwłaszcza Internetem (komunikacja i media, wiedza i informacja, literatura i formy piśmiennictwa etc.)


K_W05 Zna poszczególne rodzaje i gatunki dziennikarskie, ich genezę, proces kształtowania i różnice między nimi.


K_U08 - wyszukuje, selekcjonuje, gromadzi, analizuje różnorodne zasoby wiedzy i informacji, umiejętnie je przetwarza i udostępnia


K_U08 - wyszukuje, selekcjonuje, gromadzi, analizuje różnorodne zasoby wiedzy i informacji, umiejętnie je przetwarza i udostępnia


K_K01 Stosuje się w pracy do poznanych i przyswojonych norm prawnych i zasad etyki ogólnej oraz zawodowej.


K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


K_K09 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania związane z pracą w instytucjach medialnych.


-----------------------------------------


W01 – student zna podstawowe formy dziennikarskie oraz rodzaje mediów


W02 – student zna ważniejsze polskie

czasopisma i portale – ich charakterystykę i cele.


W05 Zna poszczególne rodzaje i gatunki dziennikarskie, ich genezę, proces kształtowania i różnice między nimi.


U01, U08 – student sprawnie wyszukuje informacje potrzebne do stworzenia materiału dziennikarskiego.


U11, U12 – student potrafi zaprojektować czasopismo, portal, bloga, wideobloga, stream, a także zaplanować ich zawartość (content).


K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie


K02, K09 – skutecznie komunikuje się z zespołem

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.