Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia prasowa i internetowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D12PPiINT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia prasowa i internetowa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 2, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

EP1 - samodzielnie sformułuje temat artykułu prasowego, wybiera dla niego formę gatunkową i planuje pracę nad tworzeniem tekstu artykułu.


EP2 – samodzielnie sformułuje temat publikacji internetowej, wybiera dla niej formę gatunkową i planuje pracę nad opracowaniem publikacji w formie tekstowej i graficznej


EP3 – samodzielnie zbiera materiały do wykorzystania w artykule prasowym i publikacjach internetowych, dokonuje ich krytycznej analizy i selekcji.


EP4 – potrafi zredagować artykuł informacyjny i publicystyczny oraz przygotować publikację internetową na podstawie zebranych materiałów


EP5 – zna podstawowe zasady posługiwania się metodami pracy dziennikarza: wywiadem, obserwacją własną i badaniem artefaktów; potrafi się nimi posłużyć.


EP6 – gromadzi ww. materiały i przygotowuje publikacje prasowe zgodnie z prawem

prasowym i normami współżycia społecznego.


EP7 - potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować materiały do publikacji prasowych, mając świadomość hierarchii ważności wyznaczonych zadań.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczenie pierwszego semestru z przedmiotu „pracownia prasowa i internetowa”.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

EP1 - samodzielnie sformułuje temat artykułu prasowego, wybiera dla niego formę gatunkową i planuje pracę nad tworzeniem tekstu artykułu.

EP2 – samodzielnie sformułuje temat publikacji internetowej, wybiera dla niej formę gatunkową i planuje pracę nad opracowaniem publikacji w formie tekstowej i graficznej

EP3 – samodzielnie zbiera materiały do wykorzystania w artykule prasowym i publikacjach internetowych, dokonuje ich krytycznej analizy i selekcji.

EP4 – potrafi zredagować artykuł informacyjny na podstawie zebranych materiałów.

EP5 – zna podstawowe zasady posługiwania się metodami pracy dziennikarza: wywiadem, obserwacją własną i badaniem artefaktów; potrafi się nimi posłużyć.

EP6 – gromadzi ww. materiały i przygotowuje publikacje prasowe zgodnie z prawem prasowym i normami współżycia społecznego.

EP7 - potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować materiały do publikacji prasowych i internetowych, mając świadomość hierarchii ważności wyznaczonych zadań.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

1. Podstawowa wiedza o funkcjonowaniu prasy w społeczeństwie demokratycznym.

2. Umiejętność konstruowania wiedzy na dowolny temat.

3. Zainteresowanie problemami życia we współczesnym świecie i funkcjonowaniem społeczeństw.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

1. Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zwłaszcza z punktu widzenia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych, służących jako fundament dla uprawiania zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną. (K_W02)

2. Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, związanej z zawodem dziennikarskim, mediami i komunikacją społeczną. (K_U03)

3. Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym). (K_U07)

4. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. (K_K03)

5. Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. (K_K04)

6. Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. (K_K05)

7. Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także o dorobek i tradycje zawodu dziennikarskiego i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną. (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

1. Podstawowa wiedza o funkcjonowaniu prasy w społeczeństwie demokratycznym.

2. Umiejętność konstruowania wiedzy na dowolny temat.

3. Zainteresowanie problemami życia we współczesnym świecie i funkcjonowaniem społeczeństw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.