Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt i współpraca z interesariuszem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D23PIWZI1-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt i współpraca z interesariuszem
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 2, semestr 3, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Domańska
Prowadzący grup: Katarzyna Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 Student zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną.

K_U03 Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, związanej z zawodem dziennikarskim, mediami i komunikacją społeczną.

K_U06 Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.

K_U07 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).

K_K02 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K03 Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.

K_K04 Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

K_K05 Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

K_K06 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także o dorobek i tradycje zawodu dziennikarskiego i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernardeta Iwańska-Cieślik
Prowadzący grup: Bernardeta Iwańska-Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.